Disclaimer

 Man op kantoor kijkt lachend naar de camera

We willen je zo goed mogelijk van informatie voorzien. Daarom besteden we de grootste zorg aan het tot stand komen van onder andere deze website. Maar de techniek kan ons in de steek laten. En we zijn ook mensen. Het is mogelijk dat er per ongeluk iets vermeld wordt dat niet klopt. BpfBOUW is hier niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor. Dat leggen we in deze disclaimer uit.

Deze disclaimer is geldig voor:

We doen ons uiterste best om te garanderen dat gepubliceerde informatie correct en actueel is. Mocht er toch iets staan wat niet correct of volledig blijkt te zijn, dan zijn wij daar niet aansprakelijk voor.

Ook willen we dat je de informatie op deze website begrijpt. Want we houden pensioen zo makkelijk mogelijk. Daarom vermelden we bijvoorbeeld niet alle regels en richtlijnen van een onderwerp. We kiezen liever voor minder tekst, zodat de inhoud duidelijk blijft. Dat betekent dat de pagina's een simpele versie zijn van alle regels die in ons reglement staan.

Daarnaast zijn wij ook niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik of onjuiste interpretatie van de informatie. Bij een misvatting zijn de bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde gegevens en het pensioenreglement bepalend.

Uiteraard streven we ernaar om de websitepagina’s goed te laten functioneren. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie altijd beschikbaar is of dat berichten tijdig en volledig aankomen. Problemen proberen we zo snel mogelijk te verhelpen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor informatie die ontoegankelijk is, berichten die niet tijdig en volledig ontvangen worden of gegevens die niet tijdig en volledig verwerkt worden.

Berekeningen op bpfBOUW.nl, MijnBouwpensioen en Overzicht & Inzicht worden gemaakt op basis van bij ons bekende en door jou aangeleverde gegevens. De uitkomsten zijn ter indicatie. De definitieve uitkomst van de berekeningen wordt bepaald door het pensioenreglement op het moment van vaststellen van je pensioenuitkering.

Het beschermen van je persoonsgegevens heeft voor bpfBOUW hoge prioriteit. Daarom nemen we uitgebreide maatregelen om onze websites te beschermen tegen indringers. Ondanks deze beveiliging kunnen we niet 100% uitsluiten dat je slachtoffer wordt van internetfraude door bijvoorbeeld phishing, hacken of malware. We adviseren je om zelf ook voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie ophaalt of verstuurt.

Soms verwijzen we naar een andere website. Dit dient ter informatie, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van externe bronnen.

Alle informatie op het openbare gedeelte van de domeinen, inclusief afbeeldingen, is eigendom van bpfBOUW. Wil je daar iets van openbaar maken, bewerken of verspreiden, dan heb je toestemming van ons nodig. Neem voor vragen contact op.

Reglement In geval van een conflict, zijn de regels zoals vermeld in het Pensioenreglement Bouwnijverheid bepalend.