Disclaimer

 Man op kantoor kijkt lachend naar de camera

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op bpfBOUW.nl, Overzicht & Inzicht en Mijn Bouwpensioen.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen, of als door u aangeleverde gegevens niet tijdig of onvolledig worden verwerkt.

Voor berekeningen op Mijn Bouwpensioen gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Voor berekeningen in HO&I gaan we daarnaast uit van de door u aangeleverde aanvullende gegevens. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. 

De uitkomsten van de berekeningen op Mijn Bouwpensioen, Overzicht & Inzicht en bpfBOUW.nl geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. U vindt het pensioenreglement onderaan deze pagina.

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt en voordat u aanvullende gegevens digitaal aanlevert.

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Alle informatie en beeldmateriaal op de publieke website is eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Bekijk ook het Pensioenreglement Bouwnijverheid.