Twee bouwvakkers aan het werk op het dak

Als u het niet met ons eens bent, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de hoogte van een uitkering. Of een premie.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen. Mogelijk is er sprake van een misverstand. Als u ons belt, kunnen we dat snel rechtzetten. U kunt ook een brief of e-mail sturen. 

Uw klacht wordt altijd eerst door medewerkers van onze administratie behandeld
Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u daarna eventueel terecht bij: 

  • de Klachtencommissie van bpfBOUW;
  • de Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie (Commissie PRC) van bpfBOUW, en als laatste;
  • de Ombudsman Pensioenen.

Bel hiervoor 020-583 40 40. Telefonisch komen we er vaak snel uit. 

Stuurt u liever een e-mail of brief? 

Dat kan. Stuur uw klacht naar administratie@bpfbouw.nl of naar:

 

BpfBOUW

Postbus 637

1000 EE Amsterdam

 

Komt u er niet uit met de medewerkers van onze administratie ? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie bpfBOUW.  

U stuurt een brief naar de Klachtencommissie bpfBOUW:

Klachtencommissie bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 

In uw brief schrijft u:

  • Uw naam en adres;
  • Uw klantnummer, registratienummer of burgerservicenummer (bsn);
  • De datum dat u de brief stuurt;
  • De reden van uw klacht. Verwijs naar het pensioenreglement of de statuten op grond waarvan u vindt dat u verkeerd bent behandeld.

U moet uw klacht binnen zes maanden na de gebeurtenis indienen. U ontvangt het antwoord van de Klachtencommissie binnen twee maanden. Als u uw klacht mondeling wilt toelichten bij de Klachtencommissie duurt het maximaal drie maanden.

U gaat in beroep tegen het besluit van de Klachtencommissie. Dat doet u bij de Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie (Commissie PRC) van het bestuur van bpfBOUW. In beroep gaan kan alleen met een brief. U stuurt de brief naar:

Bestuur bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

U moet uw brief binnen twee maanden na het besluit van de Klachtencommissie versturen. Het bestuur neemt zo snel mogelijk een besluit over uw klacht.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Commissie PRC? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen: 

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag