Klacht indienen

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over bpfBOUW. We zien iedere uiting van ontevredenheid die je aan ons richt als een klacht. Je hebt bijvoorbeeld een klacht over een beslissing die is genomen rondom jouw pensioen. Of over de manier waarop je bent behandeld. Geef je klacht dan aan ons door. 

Stappen klachtenprocedure bpfBOUW

Hoe kun je een klacht indienen?

Er zijn verschillende manieren om een probleem aan ons te melden.

Bellen

De meeste klachten komen voort uit een misverstand. Vaak komen we er telefonisch snel uit. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur (vrijdag tot 17.00 uur).

Mailen

Stuur je klacht per e-mail naar administratie@bpfbouw.nl.

Schrijven

Stuur een brief met je klacht per post. Vermeld graag de datum, je naam en klantnummer.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Bekijk hier ons Reglement Klachtenprocedure

Wat als je er met onze klantenservice niet uitkomt?

We vinden het erg vervelend als er een klacht is waar je met ons niet uitkomt. In dat geval kun je met jouw klacht terecht bij de Commissie PRC en daarna bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Het kan zijn dat je er met de klantenservice niet uitkomt. Het is dan mogelijk om je klacht voor te leggen aan de Commissie PRC (pensioenzaken, reglementen en communicatie) van het bestuur van bpfBOUW.

Vermeld de volgende zaken:

  • Je naam en adres
  • Klantnummer of Burgerservicenummer (BSN)
  • De datum dat je de brief stuurt
  • Een omschrijving van de werkwijze of uitvoering van bpfBOUW waar je ontevreden over bent. Of een verwijzing naar het pensioenreglement of de statuten waar je klacht op gebaseerd is. 

Ook kan het zijn dat je een verzoek wil doen om een bijzondere regeling als bedoeld in artikel 32 van het pensioenreglement toe te passen. Dit betekent dat je wil dat er voor jou een uitzondering op de regels van bpfBOUW gemaakt wordt. Zo’n verzoek kun je ook aan de Commissie PRC voorleggen. Vermeld hierbij wel waarom je vindt dat de Commissie PRC een uitzondering zou moeten maken voor jou.

Om je klacht voor te leggen of om een beroep op artikel 32 van het pensioenreglement te doen, stuur je een brief aan:

Commissie PRC
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

De Commissie PRC zal jouw klacht zo snel mogelijk behandelen en een besluit nemen.

Tot 1 april 2024 had bpfBOUW een klachtencommissie waar je een klacht kon indienen. De klachtencommissie is per 1 april 2024 vervallen. Kom je er met de klantenservice niet uit? Dan kun je je klacht dus voorleggen aan de Commissie PRC.

Vind je de beslissing van de Commissie PRC niet terecht en heb je de klachtenprocedure van bpfBOUW volledig doorlopen? Dan kun je terecht bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) en kun je jouw klacht daar voorleggen. Deze onafhankelijke instelling behandelt klachten over de uitvoering van het pensioenreglement.

Wil je meer weten over de werkwijze van GIP, kijk in deze brochure of op geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

Voor verdere vragen over GIP bel 085 049 20 30 of mail naar info@gipcontact.nl.

Je kunt jouw klacht ook op ieder moment voorleggen aan de civiele rechter. Hiervoor hoef je niet de klachtenprocedure van bpfBOUW te doorlopen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.