Klacht indienen

Twee bouwvakkers aan het werk op het dak

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het een keer niet met ons eens bent. Bijvoorbeeld over de hoogte van je pensioenuitkering. Of over de betaling van je premie. Dan is het fijn om te weten hoe je een klacht kan indienen.

Hoe kan je een klacht indienen?

Er zijn verschillende manieren om een probleem aan ons te melden.

Bellen

De meeste klachten komen voort uit een misverstand. Vaak komen we er telefonisch snel uit. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur (vrijdag tot 17.00 uur).

Mailen

Stuur je klacht per e-mail naar administratie@bpfbouw.nl

Schrijven

Stuur een brief met je klacht per post. Vermeld graag de datum, je naam en klantnummer.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Bekijk hier ons Reglement Klachtenprocedure

Wat als je er met onze klantenservice niet uitkomt?

We vinden het erg vervelend als er een meningsverschil is waar je met ons niet uitkomt. In dat geval kan je met je klacht terecht bij de klachtencommissie bpfBOUW. En daarna bij de Commissie PRC en de Ombudsman pensioenen.

Meld je klacht binnen zes maanden na de gebeurtenis aan de klachtencommissie van bpfBOUW. Het liefst via een brief. Je ontvangt uiterlijk na twee maanden antwoord. Het is ook mogelijk om je klacht mondeling toe te lichten. In dat geval ontvang je uiterlijk na drie maanden antwoord. We gaan altijd vertrouwelijk met je klacht om. 

Je kunt je brief sturen naar:

Klachtencommissie bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 

Vermeld de volgende zaken:

  • Je naam en adres
  • Klantnummer of Burgerservicenummer (BSN)
  • De datum dat je de brief stuurt
  • Een omschrijving van de werkwijze of uitvoering van bpfBOUW waar je ontevreden over bent. Of een verwijzing naar het pensioenreglement of de statuten waar je klacht op gebaseerd is. 

Lees hier wie er in de klachtencommissie zitten.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met het besluit van de Klachtencommissie van bpfBOUW. Het is mogelijk hiertegen in beroep te gaan bij de Commissie PRC (pensioenzaken, reglementen en communicatie) van het bestuur van bpfBOUW. Dat kan tot uiterlijk binnen twee maanden na het besluit.

Om in beroep te gaan stuur je een brief aan:

Bestuur bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Het bestuur zal je beroep zo snel mogelijk behandelen en een besluit nemen.

Vind je de beslissing van de Commissie PRC niet terecht en heb je de klachtenprocedure van je pensioenuitvoerder volledig doorlopen? Dan kan je terecht bij de Ombudsman Pensioenen en je kan je klacht daar voorleggen. Deze onafhankelijke instelling behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement.

Bel 070 349 96 20, mail naar info@ombudsmanpensioenen.nl of stuur een brief aan:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag