999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Fraude melden

Denk je dat iemand fraudeert met een pensioenuitkering en onterecht of te veel pensioen ontvangt? Meld dit dan bij ons. Ook als je zelf slachtoffer bent van fraude rondom je pensioen of uitkering.

Wat is fraude?

Fraude is een verzamelnaam voor delicten als bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering. Voorbeelden van fraude die pensioen gerelateerd kunnen voorkomen zijn (niet limitatief): het zich voordoen als iemand anders om recht te krijgen op het pensioen, aanvraagformulieren voor een (eenmalige) pensioenuitkering bewust onjuist invullen (denk bijvoorbeeld aan: burgerlijke staat, neveninkomsten, arbeidsongeschiktheidspercentage), frauduleuze verzoeken tot wijzigen van bankrekeningnummer, vervalsen van handtekeningen op aanvraagformulieren en bewust geen of te weinig pensioenpremie afdragen.

Hoe kan je fraude melden?

Er zijn verschillende manieren om een vermoeden van fraude aan ons te melden. Geef bij het melden van het vermoeden van fraude zoveel mogelijk informatie door die relevant kan zijn. Denk hierbij aan:

 

  • Algemene gegevens zoals: voornaam, achternaam, klantnummer, straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats, naam bedrijf.
  • Welke fraude wordt gepleegd?
  • Sinds wanneer wordt fraude gepleegd?
  • Bewijsstukken (indien aanwezig)

Mailen
Stuur je vermoeden van fraude per e-mail naar fraudemelding@bpfbouw.nl.

Schrijven
Stuur een brief met je vermoeden van fraude per post.

BpfBOUW
T.a.v. Pensioenuitvoering bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Anoniem
Als je anoniem een vermoeden van fraude wilt melden, geef dan bij het melden niet je naam, persoonlijke gegevens of andere details door op basis waarvan je identiteit te herleiden is. 

Hoe verder?

Wij nemen alle meldingen van vermoedens van fraude die pensioen gerelateerd zijn in behandeling maar kunnen je geen informatie geven over de resultaten van ons onderzoek. Dit mogen wij niet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als je bij de melding je contactgegevens doorgeeft kunnen wij je benaderen voor meer informatie. Wij behandelen je informatie vertrouwelijk.

De betrokken persoon of bedrijf mag de melding bekijken. Wij zijn dan verplicht alle informatie die we over de melding hebben te geven. Het kan zijn dat de persoon of bedrijf door details weet wie de melding heeft gedaan. Wil je dat niet? Meldt dan anoniem.

Waarom vermoedens van fraude melden?

BpfBOUW is van de bouw en voor de bouw. Om fraude te voorkomen of de schade te beperken vragen we je om bij vermoedens van fraude van je te laten horen.