Klantonderzoek van bpfBOUW

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt en hoe u denkt over pensioen in het algemeen. Daarom voeren wij verschillende onderzoeken uit.

Onze onderzoeken zijn meestal in de vorm van een online vragenlijst. Soms nodigen we u uit voor een telefoongesprek. En soms vragen we u om bij ons langs te komen en uw mening te geven. En als u werkgever bent, komen we wellicht bij u langs. Denkt u met ons mee?

 • Onderzoek naar klanttevredenheid. Wat vindt u van de dienstverlening van bpfBOUW? Wat doen we goed en wat kunnen we beter doen? Met uw antwoorden kunnen we onze dienstverlening in de breedste zin verbeteren.
 • Onderzoek naar klantcontact. Heeft u onlangs contact met ons opgenomen? Dan kan het zijn dat we u vragen of u tevreden bent over het gesprek en of u goed bent geholpen.
 • Onderzoek naar onze communicatie. We leggen regelmatig communicatiemiddelen voor aan leden van onze panels. Wat vinden zij van een brief, webpagina of nieuw idee?
 • Onderzoek naar beleggingsvoorkeuren. Welke vorm van beleggen heeft uw voorkeur? Dat willen wij graag weten zodat wij onze beleggingen nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van al onze deelnemers.

Onafhankelijke onderzoeksbureaus

De onderzoeken worden door bpfBOUW zelf of in opdracht van bpfBOUW uitgevoerd. We werken nauw samen met een aantal onderzoeksbureaus. Deze onderzoeksbureaus zijn betrouwbare partners die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd:

 • MWM2
 • Viamet
 • Etil
 • Markteffect

Welke gegevens krijgen deze bureaus van ons?

Om de onderzoeken goed te kunnen analyseren, delen we gegevens met de onderzoeksbureaus waarmee we samenwerken. Welke gegevens we delen, hangt af van het onderzoek. Soms is het bijvoorbeeld relevant om te weten wat uw leeftijd is en soms niet. Deze gegevens kunnen we met onderzoeksbureaus delen:

 • Uw klantnummer van bpfBOUW
 • Uw leeftijd
 • Uw geslacht
 • Uw naam
 • Of u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, pensioen van ons krijgt of in het verleden pensioen bij ons heeft opgebouwd
 • Naam organisatie (voor het werkgeverspanel)
 • Functie (voor het werkgeverspanel)
 • E-mailadres (voor het werkgeverspanel)

De onderzoeksbureaus verwijderen deze gegevens weer nadat ze de resultaten aan ons hebben gestuurd.

Wanneer wij het onderzoek zelf doen, krijgt u een e-mail vanaf dit adres: onderzoek@bpfbouw.nl. Let op! Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek? E-mail ons dan via het contactformulier. De onderzoeksbureaus waarmee we samenwerken sturen u een e-mail vanaf de volgende e-mailadressen:

 • MWM2: noreply@mail.crowdtech.com of uwmening@onderzoek.bpfbouw.nl
 • Viamet: onderzoek@viamet.nl
 • Etil: helpdesk@etil.nl
 • Markteffect: bpfbouw@markteffectmail.nl
 • Klantenpanel/werkgeverspanel: Voor de meeste onderzoeken of enquêtes nodigen we de leden van het bpfBOUW klantenpanel of werkgeverspanel uit. U kunt zich als deelnemer aanmelden voor het klantpanel. En als werkgever aanmelden voor het werkgeverspanel. U krijgt dan een paar keer per jaar een uitnodiging per e-mail.
 • Klanttevredenheid: Voor onderzoeken naar onze dienstverlening en klanttevredenheid nodigen we ook deelnemers uit die niet in het bpfBOUW klantenpanel zitten. We sturen u deze onderzoeken per e-mail.
 • Website: Op onze website verschijnt regelmatig een pop-up met de vraag om uw mening te geven.

U kunt uiteraard per onderzoek beslissen of u wel of niet meedoet.

 • Bent u lid van het bpfBOUW klantenpanel? Dan kunt u zich afmelden op onze website of op Mijn Bouwpensioen.

 • Bent u lid van het werkgeverspanel? Dan kunt u zich hier afmelden

Soms willen we uw antwoorden op persoonsniveau opslaan in onze database. Zodat we diepgaande analyses kunnen uitvoeren om onze communicatie en dienstverlening te verbeteren. We vragen u altijd om toestemming om uw gegevens op te slaan in onze database. Als u hiervoor geen toestemming geeft, dan slaan we uw gegevens niet op. We verwerken uw antwoorden dan anoniem.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe we met uw gegevens omgaan, leest u in onze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Maar nog belangrijker is dat wij de signalen van onze klanten gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Medewerkers van bpfBOUW bespreken de onderzoeksresultaten met elkaar en vertalen ze naar actiepunten.

 • Onderzoek om onze communicatie te verbeteren
 • Onderzoek naar tevredenheid over de website
 • Onderzoek naar tevredenheid over Mijn Bouwpensioen
 • Onderzoek naar tevredenheid over het contact met onze klantenservice
 • Onderzoek naar tevredenheid van nieuwe deelnemers
 • Onderzoek naar tevredenheid dienstverlening bpfBOUW
 • Onderzoek naar uw mening over "met pensioen gaan"
 • Onderzoek naar uw mening over “waardeoverdracht”