Persoonlijk gesprek over pensioen

Als u pensioen opbouwt of pensioen ontvangt bij bpfBOUW, kunt u met vragen altijd terecht bij een consulent van een vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.

Tijdens een een-op-een gesprek gaat de consulent in op vragen over pensioen. Bijvoorbeeld als u pensioen heeft opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen. Of als uw situatie verandert door bijvoorbeeld scheiding of werkloosheid.

Gratis en onpartijdig

Een persoonlijk gesprek met de vakbond is altijd gratis. En de consulenten geven onafhankelijke informatie. Ze hebben er geen financieel belang bij.

Persoonlijk gesprek aanvragen

Wilt u een persoonlijk pensioengesprek? Neem dan contact op met vakbond FNV, CNV of Het Zwarte Corps.