Dekkingsgraad

De term dekkingsgraad komt vaak voorbij in de pensioenwereld. Het is een graadmeter die meet hoe financieel gezond een pensioenfonds is. De beslissing of je pensioen verhoogd of verlaagd wordt, is afhankelijk van deze dekkingsgraad.

Bekijk het overzicht van de maandelijkse beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad is een soort thermometer die meet hoe het met een pensioenfonds zoals bpfBOUW gaat. Het geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen. Wanneer de waarde van ons bezit groeit, zal de dekkingsgraad toenemen. Wanneer de waarde van de verplichtingen toeneemt, neemt de dekkingsgraad juist af.
 

Bezittingen pensioenfonds

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Vastgoed
  • Spaargeld
     

Verplichtingen pensioenfonds

  • Uit te betalen pensioenen nu en in de toekomst

Als het bezit en de verplichting even groot zijn, spreek je over een dekkingsgraad van 100%. Dat is op zich voldoende om alle pensioenen uit te betalen, maar niet om tegenvallers op te vangen. Ook kunnen de pensioenen dan niet worden verhoogd. Een hogere dekkingsgraad is gezonder. Een dekkingsgraad van 110% betekent bijvoorbeeld dat we één euro en tien cent bezitten voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds schommelt continu. De ene maand is het een paar procent hoger, de volgende maand weer een paar procent lager. Om die reden vermelden we altijd de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Daardoor is de beleidsdekkingsgraad een stuk stabieler. Bekijk hier de actuele beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt of je pensioen omhoog of omlaag kan.

Beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2%

Een beleidsdekkingsgraad van onder de 104,2% betekent dat we erg voorzichtig moeten zijn. Als dit vijf jaar lang duurt moeten we je pensioen verlagen.
 

Beleidsdekkingsgraad tussen 104,2% en 110%

Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 104,2%, maar lager dan 110%? Dan is het pensioenfonds redelijk gezond, maar nog niet sterk genoeg om een onverwachte klap op te vangen. De hoogte van je pensioen wordt niet aangepast.
 

Beleidsdekkingsgraad tussen 110% en ongeveer 140%

Een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en ongeveer 140% is gezond en kan tegen een stootje. We kijken of we je pensioen gedeeltelijk kunnen verhogen.
 

Beleidsdekkingsgraad hoger dan 140%

Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 140% spreken we over een sterke buffer. Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen volledig verhogen en gedeeltelijk zelfs gemiste verhogingen van voorgaande jaren weer goed maken.

De percentages hierboven kunnen veranderen door bijvoorbeeld rente en inflatie.

Kans op verhogen

De komende jaren verwachten wij je pensioen voor een deel te kunnen verhogen. Wij kunnen jouw pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is.
 

Kans op verlagen

Wij weten niet hoe onze financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Als het tegenzit moeten we je pensioen de komende jaren mogelijk verlagen.