Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later te betalen.

Bekijk het overzicht van de maandelijkse beleidsdekkingsgraad.
De dekkingsgraad is een soort thermometer die peilt hoe het met een pensioenfonds gaat. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds (bijvoorbeeld de waarde van alle aandelen waarin het fonds belegt) en de verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, één euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Dit is zo besloten omdat de beleidsdekkingsgraad stabieler is dan een maandelijkse dekkingsgraad. Want: een maand later kan de dekkingsgraad weer een paar procent omhoog gaan, om vervolgens een maand later weer te zakken.

Elk jaar kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen of niet. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3%? Dan verlagen wij mogelijk uw pensioen; 
  • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij uw pensioen niet; 
  • Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan bekijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen; 
  • Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125%? Dan kijken wij of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.

Uiteraard doen wij dit alleen als onze financiële situatie het ook toelaat dat we gaan verhogen.

Kans op verhogen van pensioenen

Het verhogen van pensioenen is alleen mogelijk als we voldoende financiële middelen hebben. De beleidsdekkingsgraad geeft hiervan een goed beeld. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en onze verplichtingen op dat moment. De verplichtingen geven aan hoeveel bpfBOUW nu én in de toekomst moet betalen op basis van de huidige stand van zaken.

Wij verwachten in de komende jaren uw pensioen te kunnen verhogen.

Kans op verlagen van pensioenen

Wanneer we op lange termijn toch geld tekort komen om alle pensioenen uit te kunnen betalen, dan neemt bpfBOUW maatregelen. Zo kunnen we de pensioenen niet laten meegroeien met de stijging van de lonen of prijzen. Of de premie gaat omhoog. In het uiterste geval kan uw pensioen verlaagd worden. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Wij verwachten in de komende jaren uw pensioen misschien te moeten verlagen.

In deze video ziet u:

  • Waaruit uw inkomen voor later is opgebouwd;
  • Hoe uw pensioenopbouw werkt;
  • Hoe wij ervoor zorgen dat uw pensioen later uitbetaald wordt;
  • Waarom de regels voor verhogen van uw pensioen strenger zijn.