Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later te betalen.

Bekijk het overzicht van de maandelijkse beleidsdekkingsgraad.
De dekkingsgraad is een soort thermometer die peilt hoe het met een pensioenfonds gaat. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds (bijvoorbeeld de waarde van alle aandelen waarin het fonds belegt) en de verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, één euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Dit is zo besloten omdat de beleidsdekkingsgraad stabieler is dan een maandelijkse dekkingsgraad. Want: een maand later kan de dekkingsgraad weer een paar procent omhoog gaan, om vervolgens een maand later weer te zakken.
Grafiek met de beleidsdekkingsgraad bpfBOUW

Elk jaar kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen of niet. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

[-] Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3%? Dan verlagen wij mogelijk uw pensioen;  
[o] Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij uw pensioen niet;  
[+] Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan bekijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen; 
[++] Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125%? Dan kijken wij of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.

Onze ambitie is om uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de ontwikkeling van de prijzen. De komende jaren verwachten wij uw pensioen te kunnen verhogen. Wij kunnen uw pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is.

Wij weten niet hoe onze financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Als het tegenzit, moeten we uw pensioen de komende jaren mogelijk verlagen.

In deze video ziet u:

  • Waaruit uw inkomen voor later is opgebouwd;
  • Hoe uw pensioenopbouw werkt;
  • Hoe wij ervoor zorgen dat uw pensioen later uitbetaald wordt;
  • Waarom de regels voor verhogen van uw pensioen strenger zijn.