Mijn Bouwpensioen rekent met nieuwe AOW-leeftijd

24 juli 2019

In Mijn Bouwpensioen houden wij rekening met uw nieuwe AOW-leeftijd. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in Mijn Bouwpensioen op basis van uw nieuwe AOW-leeftijd zijn.

Uw AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken deelnemers die nu 63 of 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu acht maanden eerder in dan voor het pensioenakkoord. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel, maar minder snel dan nu. Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de SVB.

Stijging van de AOW-leeftijd

Het was zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg had. Door het pensioenakkoord gaat bij elk jaar dat we langer leven de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog.

Uw pensioenleeftijd

Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Van bpfBOUW krijgt u pensioen vanaf de maand waarin u 67 jaar wordt, maar u mag dit ook eerder of later in laten gaan. Gaat u met pensioen als u 67 jaar bent? De verandering van de AOW-leeftijd heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Kiest u voor pensioen op uw AOW-leeftijd? Dan betekent dat wel iets voor de hoogte van uw pensioen. Met ‘Plan uw pensioen’ in Mijn Bouwpensioen ziet u direct hoe hoog uw pensioen is.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.