Pensioenpremie wordt 25% in 2021

17 december 2020

De premie voor het pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW stijgt in 2021 van 22,2% naar 25%. Deze stijging is nodig omdat we rekening houden met minder rendement en wettelijke aanpassingen.

Dick Verhoeven, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Door ontwikkelingen op de financiële markten (zoals de zeer lage rente) en door wettelijke aanpassingen is premieverhoging nodig. Daarnaast houdt bpfBOUW evenwichtig rekening met de belangen van zowel deelnemers, pensioengerechtigden als werkgevers.”

Vanaf 1 januari 2021 een hogere pensioenpremie

Of uw maandelijkse premiebijdrage in 2021 stijgt is afhankelijk van gemaakte afspraken over de premieverdeling. U kunt dit navragen bij uw werkgever, of ga naar contact als u andere vragen heeft over de pensioenpremie in 2021.