Positieve rendementen leiden tot stijging actuele dekkingsgraad bpfBOUW

20 juli 2020

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind juni 2020 vastgesteld op 107,1 procent. Dat is 2,9 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2020.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 107,1% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan 1,07 euro in kas.

Positief rendement

BpfBOUW behaalde in het tweede kwartaal van 2020 een totaalrendement van 6,4%. Na de zware verliezen op aandelenmarkten wereldwijd gedurende het eerste kwartaal, vonden de brede indices in het tweede kwartaal massaal de weg omhoog.

Onderliggend is er sprake van grote differentiatie tussen zogenaamde winnaars en verliezers van de lockdown en Covid-crisis in het algemeen. Voor bepaalde beleggingssectoren kwam de lockdown extra hard aan, vooral waarbij geen sprake kan zijn van social distancing. Aan de andere kant van het spectrum hadden ‘Stay-at-Home stocks’ juist voordeel van de lockdown. Rentes zijn in Q2 verder gedaald, wat voor positieve resultaten zorgde op de renteafdekking. De olieprijs is, na een dramatisch eerste kwartaal, gedurende het tweede kwartaal bijna verdubbeld, onder meer als gevolg van productiebeperkingen door de Opec+ coalitie en een toename van olieconsumptie in China.

Voor Vastgoed is de impact van Covid-19 op het rendement in Q2 relatief beperkt gebleven. Binnen de Nederlandse vastgoedportefeuille zorgde de woningportefeuille voor stabiele rendementen. De hotelportefeuille is het hardst geraakt en droeg negatief bij aan het rendement. Internationaal vastgoed leverde een positieve bijdrage aan het vastgoedrendement, met Azië/Pacific als best presterende regio. Met name beursgenoteerd vastgoed liet in Q2 een sterk herstel zien. Door de beperkte transactievolumes in vastgoed in het tweede kwartaal en gevolgen van Covid-19, is de waardering van niet-beursgenoteerd vastgoed met meer onzekerheden omgeven dan gebruikelijk.

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 2,03 miljard euro en bedragen 64,65 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het tweede kwartaal gedaald van 0,45% eind maart naar 0,32% eind juni. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 3,2% gestegen in het tweede kwartaal.

Per saldo steeg het vermogen harder dan de verplichtingen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het tweede kwartaal met 2,9 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 2,9 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2019 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2020.

BpfBOUW positief over bereikte overeenstemming uitwerking Pensioenakkoord

Het bestuur van bpfBOUW heeft met genoegen kennisgenomen van het feit dat sociale partners en het kabinet overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord en dat ook de Tweede Kamer in meerderheid achter dit akkoord staat.

De uitwerking is een belangrijke stap voorwaarts om tot een houdbaar pensioenstelsel in de toekomst te komen. Het collectieve en solidaire karakter van het stelsel blijft behouden. Het indexatieperspectief neemt toe. Tegelijk zullen pensioenen meer dan voorheen meebewegen met de economie en ontwikkelingen op de financiële markten.

De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026. Dit veronderstelt wel dat de benodigde wet- en regelgeving op tijd gereed is. Sociale partners in de bouwsectoren, bpfBOUW en haar uitvoerders zullen met elkaar vele vraagstukken moeten oplossen en zullen spoedig de voorbereidingen in gang zetten om het gewenste contract in te kunnen voeren.

BpfBOUW ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. De voorliggende uitwerking van het Pensioenakkoord nodigt zeker uit om hiermee aan de slag te gaan.

 

 Rendement Q2 - 2020Rendement YTD - 2020
Totaal rendement op beleggingen  6,4%  1,1%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
  5,2%  -2,4%
Aandelen  16,7%  -6,3%
Vastrentende waarden    2,8%   3,5%
Vastgoed  -0,9%  -1,4%
Alternatieve beleggingen   0,0% -11,8%
Renteafdekking   1,2%   3,5%
Valuta afdekking   0,4%  -0,1%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – tweede kwartaal 2020

 Gewicht per ultimo Q2 2020
Aandelen24,4%
Vastrentende waarden45,0%
Vastgoed16,6%
Alternatieve beleggingen12,4%
Cash / overlay 1,6%
Totaal100,0%

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 780 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 13.100 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

Bekijk ook: