Eerder stoppen voor werknemers met een bouwplaatsfunctie

4 november 2020

De premie voor het pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW stijgt in 2021 van 22,2% naar 25%. Deze stijging is nodig omdat we rekening houden met minder rendement en wettelijke aanpassingen.

Dick Verhoeven, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Door ontwikkelingen op de financiële markten (zoals de zeer lage rente) en door wettelijke aanpassingen is premieverhoging nodig. Daarnaast houdt bpfBOUW evenwichtig rekening met de belangen van zowel deelnemers, pensioengerechtigden als werkgevers.”

Vanaf 1 januari 2021 een hogere pensioenpremie

Of uw maandelijkse premiebijdrage in 2021 stijgt is afhankelijk van gemaakte afspraken over de premieverdeling. U kunt dit navragen bij uw werkgever, of ga naar contact als u andere vragen heeft over de pensioenpremie in 2021.

Heeft u een bouwplaatsfunctie in de sector Bouw & Infra of Afbouw? En voldoet u aan de voorwaarden van de zwaarwerkregeling (sector Bouw & Infra) of zware beroepenregeling (sector Afbouw)?

Dan kunt u vanaf 2021 maximaal drie jaar voor uw AOW-leeftijd stoppen met werken. Over de periode voor uw AOW-leeftijd krijgt u een uitkering. Kijk voor meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden op:

Twijfel je of de uitkering voldoende is?

Dan kan je eventueel je pensioen bij bpfBOUW eerder laten ingaan. Voor vragen over je pensioen kan je altijd terecht bij een van onze pensioenvoorlichters.