Dekkingsgraad bpfBOUW stijgt verder

21 april 2021

De rekenrente is het afgelopen kwartaal flink gestegen. Aan de hand van deze rekenrente bepaalt bpfBOUW hoeveel geld er nodig is om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. Door de gestegen rekenrente heeft bpfBOUW een sterk verbeterde actuele dekkingsgraad.

BpfBOUW is dan ook blij met dit resultaat. Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Door de gestegen rekenrente en aandelenmarkten hebben we weer een hogere dekkingsgraad. Dat is goed nieuws voor ons en onze deelnemers. Zeker na de verslechtering van begin 2020, toen de rente lager was en de beurzen kelderden door de uitbraak van corona. Hopelijk zet het herstel door, zodat we de pensioenen eind dit jaar in ieder geval voor een deel kunnen verhogen.”

De actuele dekkingsgraad steeg eind maart naar 117,3%

Dat is 6,2% hoger dan eind december. Ook de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) steeg, naar 107,9%. Voor de berekening van de beleidsdekkingsgraad zijn de lagere dekkingsgraden van begin 2020 vervangen door de hogere dekkingsgraden van begin 2021. Is de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar hoger dan 110%? Dan besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd. 

Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen (hoeveel we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen). Bij een dekkingsgraad van 117,3% hebben we voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,17 euro in kas.

Meer weten?

Bekijk dan het persbericht en het korte overzicht van de feiten bij het persbericht. Daarin leest u meer over ons vermogen en hoe onze verschillende beleggingen het deden.