Verhoging pensioen en premie in 2022

12 december 2021

BpfBOUW zet zich in voor een goed pensioen. We proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Per 1 januari 2022 verhogen we uw pensioen met 1,76%.

Onze financiële situatie laat ons nu toe uw pensioen voor een deel met de prijsstijgingen mee te laten groeien. Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: ’De prijzen zijn dit jaar flink gestegen door de economische gevolgen van corona. Vooral energie is duurder geworden. Gelukkig kunnen we die prijsstijgingen voor een deel compenseren door de pensioenen te verhogen met 1,76%’.

Pensioenpremie hoger

Bouwt u nog pensioen op? Dan betaalt u elke maand een premie voor het pensioen. Meestal wordt een deel van deze premie ingehouden op uw salaris. Uw werkgever betaalt het grootste deel van deze premie. De premie voor het pensioen uit de basisregeling stijgt per 1 januari 2022 van 25% naar 26%. Dit komt omdat we rekening houden met lagere rendementen in de toekomst, onder andere door de lage rente. Hierdoor wordt het opbouwen van pensioen duurder. De stijging van de premie is dus nodig om de opbouw van pensioenen te blijven financieren. De pensioenregeling zelf verandert volgend jaar niet.

Of en hoeveel uw maandelijkse premiebijdrage in 2022 stijgt, is afhankelijk van de afspraken over de premieverdeling. U kunt dit navragen bij uw werkgever, of ga naar contact als u andere vragen heeft over de pensioenpremie in 2022.