Hoeveel pensioen krijgt u in 2021?

18 januari 2021

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2021 en jaaropgave 2020. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u dit jaar maandelijks van ons krijgt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2020 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. U vindt uw jaaropgave en betaalspecificatie uiterlijk eind januari ook terug in Mijn Bouwpensioen.

Wijzigingen in uw netto pensioen 2021

Mogelijk wijzigt uw netto pensioen in 2021.

  • De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2021 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2021 anders dan in 2020. 
  • Vanaf 1 januari 2021 heeft de overheid de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) verhoogd. In 2021 is de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW-premie) 5,75% van uw bruto jaarinkomen. In 2020 was dat 5,45%. U betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 58.311. In 2020 was dit € 57.232.

Uw pensioen in 2021

De bruto pensioenen van bpfBOUW blijven gelijk aan vorig jaar. Het lukt helaas niet om in 2021 de pensioenen te verhogen. Gelukkig hoeven we in deze tijden ook niet te verlagen. Op uw betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u in 2021 krijgt en hoeveel er wordt ingehouden aan belastingen. Het kan zijn dat u netto minder pensioen ontvangt.

Lees meer over de betaalspecificatie en jaaropgave.