Dekkingsgraad bpfBOUW stijgt naar 111%

20 januari 2021

De actuele dekkingsgraad van bpfBOUW is eind december gestegen naar 111,1%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) daalde licht, naar 105,7%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 107,1% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan 1,07 euro in kas.

Positief rendement

In het vierde kwartaal van 2020 behaalden we een rendement van 4,9%. Daarmee kwam ons totale rendement over 2020 op 8,8%. Dit positieve rendement heeft meerdere oorzaken. Zo stegen de beurzen in het afgelopen kwartaal. Dit kwam onder andere door het nieuws dat er vaccins tegen corona zijn ontwikkeld. Daarnaast steeg de olieprijs en hebben we goede rendementen behaald op vastrentende waarde en vastgoed. 

Beleidsdekkingsgraad daalt licht

De beleidsdekkingsgraad daalde afgelopen kwartaal van 106,4% naar 105,7%. Dit komt doordat het een gemiddelde is. En de dekkingsgraden van het vierde kwartaal van 2020 waren lager dan de hogere dekkingsgraden van het vierde kwartaal van 2019. Toen was de economie nog niet geraakt door de coronacrisis.

Meer lezen, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van ons vermogen?

Bekijk dan het persbericht en het korte overzicht van de feiten bij het persbericht: