Eline Lundgren nieuwe voorzitter bpfBOUW

Eline Lundgren, voorzitter bij bpfBOUW
8 september 2021

Eline Lundgren (60) is per 13 september 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van bpfBOUW namens werknemers en pensioengerechtigden. Zij volgt Mieke van Veldhuizen op, die per 13 september terugtreedt en met pensioen gaat. Het bestuur van bpfBOUW is Mieke zeer erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop zij gedurende ruim 3 bestuurstermijnen haar bijdrage aan bpfBOUW en de bouwnijverheidsectoren heeft geleverd.

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn blij met de ruime kennis en ervaring die Eline zal inbrengen in het bestuur. Eline is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Pensioenakkoord en bij de ontwikkelingen rond wet- en regelgeving. 


Eline: ‘Ik kijk er naar uit mijn steentje te mogen bijdragen aan bpfBOUW dat als groot fonds voor belangrijke uitdagingen staat om samen met alle betrokken partijen tot de invoering van een vernieuwd pensioenstelsel en -contract te komen. Het vraagt grote zorgvuldigheid en heldere uitleg wat dit voor deelnemers en pensioengerechtigden betekent. Een duurzaam, toegankelijk pensioencontract is voor de bouwsectoren van groot belang.’