Plan uw pensioen mét de zwaarwerk- of zware beroepenuitkering

19 september 2021

Bent u uta-werknemer in de sector Bouw & Infra of werknemer in de sector BIKUDAK? En heeft u recht op de zwaarwerkuitkering? Dan kunt u nu in Mijn Bouwpensioen berekenen wat dit voor uw pensioen betekent. Eerder was dit alleen mogelijk voor bouwplaatswerknemers in de sector Bouw & Infra en werknemers in de sector Afbouw (met de zware beroepenregeling).

De regelingen bestaan uit een uitkering die maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd kan ingaan. Mogelijk twijfelt u of de uitkering voldoende voor u is. In Mijn Bouwpensioen kunt u vanaf nu met de Pensioenplanner zien hoe uw pensioen kan aansluiten op de uitkering. U kunt:

  • eerst uw uitkering laten ingaan, en aansluitend uw pensioen;
  • uw pensioen tegelijk laten ingaan met de uitkering; 
  • tijdens de uitkering een lager pensioen ontvangen, en aansluitend op de uitkering een hoger pensioen.

Als u eerder stopt met werken, stopt uw opbouw van pensioen ook eerder. Uw pensioen wordt dan wat lager. Laat u uw pensioen eerder ingaan? Dan wordt het pensioen dat u per maand ontvangt nog iets lager. U ontvangt het ouderdomspensioen dan over een langere periode.

Kijk voor meer informatie over de regelingen en de voorwaarden op:

Let op: voor werknemers in de sector BIKUDAK gaat de regeling in op 1 oktober 2021. Voor uta-werknemers in de sector Bouw & Infra geldt de regeling vanaf 1 januari 2022. U kunt vanaf deze data berekenen wat de regeling voor uw pensioen betekent.

Heb je een vraag over je pensioen bij bpfBOUW?

Dan kun je altijd terecht bij een van onze pensioenvoorlichters.