Tweede Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet

23 december 2022

Net voor het kerstreces, op 22 december, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. In deze wet staan de nieuwe regels voor pensioen. Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer om naar de wet te kijken.

De Eerste Kamer stemt ook

Na lang vergaderen is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet toekomst pensioenen. Ook in de Eerste Kamer wordt gestemd. Het is de bedoeling dat dit gebeurt vóór 1 maart 2023. Dan kan de wet ingaan op 1 juli 2023.

Pensioenfondsen hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen.

Samen risico’s delen

De sterke punten uit het huidige pensioenstelsel veranderen niet. Werkgevers, werknemers en de overheid blijven het pensioen samen regelen. Iedereen bouwt AOW op en de meeste werknemers bouwen aanvullend pensioen op via hun werk. Mensen die pensioen opbouwen blijven samen risico’s delen en de pensioenpremies worden gezamenlijk belegd, net als nu.

Het pensioen wordt persoonlijker

Nieuw is dat iedereen pensioen gaat opbouwen via een premieregeling. De premie wordt belegd en het pensioen is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Een deelnemer van bpfBOUW bouwt straks een persoonlijk pensioenvermogen op en kan zelf zien hoe dat pensioenvermogen ervoor staat.

Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het goed gaat met de economie, kan het pensioen eerder omhoog. Als het slecht gaat, gaat het pensioen omlaag. Met buffers zorgt bpfBOUW ervoor dat de pensioenen zo stabiel mogelijk blijven.

Meer weten? Lees onze pagina over het nieuwe pensioenstelsel. Of doe onze bpfBOUW-pensioenquiz.

Sociale partners aan het werk

De komende tijd bekijkt bpfBOUW samen met de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) op welke manier we het beste kunnen overstappen op de nieuwe regels voor pensioen.

Er verandert nu nog niets

Bouwt u pensioen op bij bpfBOUW? Of ontvangt u van ons pensioen? Dan verandert er de komende jaren nog niets. De nieuwe regels gaan in op het moment dat bpfBOUW overstapt.