Nieuwe voorzitter namens werkgevers

4 april 2023

We hebben goed nieuws! Leon Ceelen is op 27 februari benoemd als nieuwe voorzitter namens de werkgeversorganisaties van bpfBOUW.

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn blij dat Leon deze taak op zich wil nemen.

Leon heeft veel ervaring in bestuurlijke rollen, zowel bij andere pensioenfondsen als binnen bpfBOUW. Hierdoor is hij vertrouwd met de regelingen in de bouw.

Leon is zeer gemotiveerd om een grote bijdrage te leveren aan de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw pensioencontract voor de bouwsectoren van bpfBOUW.

Leon-ceelen