BpfBOUW in gesprek met deelnemers en gepensioneerden

22 juni 2023

Op 31 mei en 2 juni hield bpfBOUW twee bijeenkomsten over het vernieuwde pensioenstelsel. BpfBOUW vroeg deelnemers en gepensioneerden welke vragen, zorgen of twijfels zij hebben over het nieuwe stelsel. Wat betekent het vernieuwde pensioenstelsel voor jou?

Oude stelsel: afhankelijk van rente

Per 1 juli gaat de Wet toekomst pensioenen in. BpfBOUW streeft ernaar om per 1 januari 2026 helemaal over te zijn op de nieuwe regels voor pensioen.

De makke van het oude stelsel was dat de pensioenfondsen afhankelijk waren van de hoogte van de rente. Directeur bpfBOUW David van As. ‘De afgelopen jaren waren onze beleggingen enorm winstgevend, maar wij mochten niet indexeren. Want bij een lage rente zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht veel geld in kas te houden om ook de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Vandaar de enorme reserves.’ 

Vernieuwde stelsel: snellere toedeling beleggingen

In het vernieuwde stelsel hoeven pensioenfondsen niet zo veel geld in reserve te houden. Zij kunnen de opbrengst van de beleggingen sneller toedelen aan deelnemers en gepensioneerden.

Bijeenkomst vernieuwd pensioenstelsel Harderwijk

Beleggingen en zekerheid

Gaat het bedrag dan niet enorm op en neer? Beleggingen kunnen ook slecht gaan.

Programmamanager Jan van der Laan stelt de aanwezigen gerust: ‘We houden een reserve aan waarmee we verliezen kunnen dempen. We hebben heel veel berekeningen gemaakt en in bijna alle gevallen wordt jullie pensioen beter.’  

BpfBOUW blijft solidair fonds

Veel vragen zijn er over het persoonlijke potje dat iedereen krijgt. David van As: ‘Eigenlijk moeten we niet praten over een individueel potje. Want het geld blijft bij een solidair fonds in een grote, collectieve pot. Het is gebaseerd op een levensverwachting van 85 jaar. Maar als je 90 wordt krijg je nog steeds pensioen. Tot je dood gaat. Die zekerheid verandert niet.’ 

collage bijeenkomst vernieuwd pensioenstelsel Harderwijk

Pensioengeld is privaat geld

Sommige deelnemers hebben zorgen over de uitvoering van de nieuwe pensioenwet. Dat is niet nodig, vertelt David van As: ‘Dit is privaat geld. Het is niet de overheid of de belastingdienst die deze wet uitvoert, het zijn de pensioenfondsen. De overheid bepaalt alleen de regels. De sociale partners – werkgevers en werknemers – vullen die vervolgens in. Daarbij zijn de fondsen belangrijke adviseurs. En vervolgens voert elk pensioenfonds de wet uit voor zijn eigen deelnemers. Ik geloof dat we per saldo een beter stelsel krijgen.’  

Hoorrecht

Er is een wettelijk hoorrecht voor gepensioneerden en voormalige deelnemers. Zij kunnen via verenigingen hun stem laten horen bij sociale partners over de overstap naar de nieuwe regels.