Hoorrecht overgang naar vernieuwd pensioenstelsel

13 maart 2023

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de Wet toekomst pensioenen in. Gepensioneerden en voormalig deelnemers van pensioenfondsen kunnen zich organiseren in verenigingen. Voor deze verenigingen bestaat er een wettelijk hoorrecht. Dit betekent dat zij de mogelijkheid krijgen met sociale partners mee te denken over hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels, het zogenaamde ‘invaren’. 

Gepensioneerden en voormalig deelnemers kunnen zich via verenigingen laten horen

BpfBOUW streeft er naar om op 1 januari 2026 over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) spreken eerst af hoe dit gaat gebeuren. Deze afspraken worden vastgelegd in het concept-transitieplan.

Het wettelijk hoorrecht zorgt ervoor dat gepensioneerden en voormalig deelnemers, via verenigingen, ook hun stem kunnen laten horen richting sociale partners. Zodra het concept transitie-plan gereed is, delen we dat op onze website. Je vindt dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over dit plan. Meer informatie over de bij ons bekende verenigingen vind je hier.

Verenigingen moeten aan bepaalde eisen voldoen om gebruik te maken van het hoorrecht:

  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigt.
  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds.

Waar aanmelden?

Verenigingen kunnen een brief of e-mail sturen naar:
Technisch Bureau Bouw & Infra
T.a.v. mw. E. Collij
Postbus 1128
3840 BC Harderwijk
E-mail: ec@tbbouw.nl

Aanmeldingen dienen voor 1 oktober 2023 binnen te zijn.