‘Maak gebruik van de pensioenplanner’

Pensioentips van een onafhankelijk financieel planner
9 november 2023

Wat kan je doen voor je pensioen? Tijdens de Pensioen3daagse is hier volop aandacht voor. Onafhankelijk financieel planner Angelika Arntz geeft een paar tips. “Kijk goed naar de keuzemogelijkheden die je hebt wanneer je pensioen aanvraagt. De pensioenplanner van je pensioenuitvoerder kan je daarbij helpen.”

Een keer of 8 per jaar geeft Angelika Arntz voorlichting aan werknemers die bijna met pensioen gaan tijdens de cursus ‘Pensioen in Zicht’. Daarnaast geeft ze ook één-op-één advies over allerhande financiële onderwerpen. Altijd met het oog op de toekomst. En daar hoort pensioen ook bij.

“Wat ik meeneem in de cursus is dat het handig is om gebruik te maken van de pensioenplanner van je pensioenuitvoerder. Zo kan je tijdig stilstaan bij de keuzes die je hebt. In het bijzonder bij de omzetting van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen.”

Verhogen van ouderdoms- of partnerpensioen

Volgens Angelika moeten deelnemers oog hebben voor de volgende situaties als het gaat om de omzetting van het ouderdomspensioen. “Het kan zijn dat een stel samen oud wordt. Maar het kan ook zijn dat één van de 2 overlijdt. En hoe ziet dan de financiële situatie eruit?”

Wat een rol kan spelen bij de keuze om het partnerpensioen te verhogen of juist niet, is een mogelijk leeftijdsverschil tussen partners. Of de partner werkt en zelf pensioen heeft opgebouwd, dat kan ook invloed hebben op de keuze. En de gezondheid van de deelnemer of de partner kan een rol spelen. “De situatie is voor iedereen anders. Ik krijg hier altijd veel vragen over.”

Eerder meer pensioen laten uitkeren?

Er valt ook wat te kiezen als het gaat om het moment waarop je besluit om met pensioen te gaan. Je kan je pensioen naar voren halen. “Hou er wel rekening mee dat dit van invloed is op de hoogte van je levenslange pensioenuitkering. Deze zal lager uitvallen. Is dit voor jou acceptabel gezien je uitgaven? De financiële gevolgen zijn makkelijk te zien in de pensioenplanner.''

Mini-financieel plan en ordner

Volgens Angelika is het ook handig om een overzicht te maken van het inkomen dat je ontvangt als je pensioen ingaat. En van je uitgaven. “Maak een miniplan waarin al je inkomsten en uitgaven staan. Het gaat ook om ander inkomen zoals lijfrente-uitkeringen en inkomen uit arbeid. Blijf je nog werken, dan kan deeltijdpensioen een optie zijn.”

Pensioenplanners geven vaak inzicht in het netto-inkomen en anders zijn er tools om dit te berekenen. “Vergeet niet dat het om een indicatie gaat. De nettobedragen kunnen afwijken, afhankelijk van jouw situatie. Ontvang je inkomen van meerdere instanties, dan kan het zijn dat je belasting moet bijbetalen na afloop van het jaar.”

Met verschillende inkomens- en vermogenspotjes kan het lastig zijn om de totaal situatie inzichtelijk te krijgen, mede gezien de fiscale regels die een rol spelen. “Schakel dan de hulp in van een financieel planner. Deze zal ook rekening houden met het effect van inflatie op je plan.”

Wees op tijd

Vraag je pensioen op tijd aan. Volgens Angelika kan dat meestal vanaf 9 tot 6 maanden voor het moment dat je met pensioen wil gaan. En moet vaak in ieder geval 2 of 3 maanden voor de ingangsdatum zijn gedaan. Neem hiervoor contact op met de pensioenuitvoerder.

Wat nog meer aan de orde kan zijn

Haar adviezen gaan verder dan directe pensioenonderwerpen. Financieel planner Angelika vertelt tijdens de cursus ook over het belang van een levenstestament. Dit is een document waarin je vastlegt wie je financiële, medische en andere zaken regelt als je dat zelf niet meer kan. “Daar vraag ik altijd aandacht voor. Leg de bevoegdheid om namens jou zaken te regelen nooit in 1 hand of wijs iemand aan die toezicht houdt op degene die je zaken regelt. Heb je niemand in je omgeving die dit voor je kan doen, dan kan je een professional hiervoor vragen.”