Voorlopige afspraken voor vernieuwde pensioenregeling

17 november 2023

De overheid heeft nieuwe regels voor pensioen opgesteld. BpfBOUW wil per 1 januari 2026 over op deze regels. Daarom hebben sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de sector bouwnijverheid een plan gemaakt: het concept-transitieplan.

In dit plan staan afspraken over onze vernieuwde pensioenregeling van bpfBOUW. Sociale partners hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het maken van deze afspraken:

a.      De regeling is uitlegbaar, eenvoudig en uitvoerbaar
b.      De regeling is betaalbaar
c.      Passende solidariteit
d.      De evenwichtigheid is uitlegbaar
e.      Een goed pensioen, hoog en stabiel 

Lees hier het concept-transitieplan

De afspraken zijn nog niet definitief

De komende tijd maken verenigingen voor gepensioneerden en voormalig deelnemers van bpfBOUW gebruik van hun hoorrecht. Zij laten dan hun stem horen over dit plan. Ook zullen sociale partners hun achterban raadplegen over de gemaakte keuzes.

Hoe nu verder?

De sociale partners verwerken de opgehaalde inbreng in een definitief plan. Dit plan wordt aangeboden aan het bestuur van bpfBOUW. Het bestuur beoordeelt of de afspraken goed uitvoerbaar zijn. En of ze evenwichtig zijn voor iedereen. We houden je via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.