Het bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur, de organen en de bestuurlijke commissies. Het bestaat uit een directie, een secretariaat, een aantal adviseurs van commissies en een secretaris van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

De algemeen directeur van het bestuursbureau en woordvoerder van het pensioenfonds is David van As.
David van As - Algemeen directeur bestuursbureau en woordvoerder bpfBOUW.

Steunpilaar

BpfBOUW zorgt voor een degelijke pensioenuitvoering. Dit doen we voor en samen met alle deelnemers, werkgevers en anderen verbonden aan de sectoren van de bouwnijverheid. Wij zijn betrokken, degelijk, toegankelijk en daadkrachtig. Zo bouwen we samen aan een inkomen voor nu, straks en later. Dit houdt in:

  1. een initiërende, voorbereidende en challengende rol op het gebied van beleidsontwikkeling door het bestuur en
  2. een monitorende en bewakende rol op het gebied van uitvoering.

Het bestuursbureau is daarmee verantwoordelijk voor een adequate en professionele ondersteuning van het bestuur, de bestuurscommissies, de ad hoc werkgroepen, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en de regievoering in processen.

Taken

Het bestuursbureau voert onder andere de volgende taken uit:

  • Advisering via het voorbereiden van beleidsnotities en vergaderstukken;
  • Voorbereiden van contracten met uitvoeringsorganisaties en andere instellingen;
  • Organiseren van vergaderingen en regie op de eruit voortgekomen acties;
  • Het onderhouden van contacten met toezichthouders DNB en AFM;
  • Het onderhouden van relaties met stakeholders, zoals sociale partners, Pensioenfederatie;
  • Meewerken aan communicatie en publicaties.