Raad van Toezicht

 Trotse man in pak met veiligheidshelm staat op bouwplaats

De Raad van Toezicht houdt het werk van het bestuur in de gaten. Om ervoor te zorgen dat het bestuur eerlijk en volgens de regels werkt. En verstandige keuzes maakt.

De Raad van Toezicht heeft onder andere het recht om de volgende besluiten van het bestuur goed te keuren:

  • Het jaarverslag en de jaarrekening; 
  • Beleid over beloningen; 
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; 
  • Profielschets voor de bestuursleden.

De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen minstens twee keer per jaar samen. De Raad van Toezicht rapporteert elk jaar aan het bestuur over de oordelen. Bekijk ook het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden: 

  • Drs. J.F.M. van der Meer
  • Drs. E. de Weerd
  • M.R. Oostenbrink (voorzitter)