Raad van Toezicht

 Trotse man in pak met veiligheidshelm staat op bouwplaats

BpfBOUW is een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bepaalt het beleid en neemt de beslissingen. De Raad van Toezicht controleert het bestuur, om zeker te zijn dat alles volgens de regels gaat. Zo weet jij als lid zeker dat je pensioenfonds eerlijk en verstandig werkt.

De Raad van Toezicht heeft onder andere het recht om de volgende besluiten van het bestuur goed te keuren:

  • Het jaarverslag en de jaarrekening; 
  • Beleid over beloningen; 
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; 
  • Profielschets voor de bestuursleden.

De Raad van Toezicht vergadert minstens twee keer per jaar samen met het bestuur. Aan het begin van elk jaar rapporteert de RvT de bevindingen aan het bestuur. Als de RvT vindt dat het bestuur niet goed functioneert, wordt dat gemeld aan het verantwoordingsorgaan. Treedt er vervolgens niet snel genoeg verbetering op? Dan wordt de toezichthouder ingeschakeld.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen die elk voor een periode van maximaal vier jaar worden benoemd door het bestuur. De drie leden kiezen uit hun midden zelf een voorzitter. Om de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht te garanderen, mogen deze drie personen geen lid zijn van een ander orgaan binnen bpfBOUW of enige zakelijke relatie met het pensioenfonds hebben.

De Raad Van Toezicht bestaat momenteel uit:

  • M.R. Oostenbrink (voorzitter)
  • Drs. J.F.M. van der Meer
  • Drs. E. de Weerd

De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen minstens twee keer per jaar samen. De Raad van Toezicht rapporteert elk jaar aan het bestuur over de oordelen. Bekijk ook het Reglement Raad van Toezicht.