Aanvullingsregeling Afbouw

Je bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling van Afbouw. Bekijk hieronder de regels van deze aanvullingsregeling.

Tot en met 31 december 2015 was het extra pensioen dat je opbouwde voorwaardelijk. Dit wil zeggen dat je aan bepaalde regels moest voldoen om recht te hebben op deze extra pensioenaanspraken. De extra pensioenaanspraken zijn vanaf 1 januari 2016 definitief toegekend.

Let op!

  • Werkte je in deeltijd? Dan krijg je een lagere aanvulling.
  • Ben je tussen 1 januari 2006 en 31 december 2015 gestopt met je deelname aan de aanvullingsregeling? Dan krijg je een lagere aanvulling en dus een lager pensioen. Hoe langer de onderbreking, hoe lager je aanvulling.
  • Nam je niet deel aan de aanvullingsregeling op 31 december 2015? Dan krijg je geen aanvulling.

Bekijk ook:

  • Je hebt in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector gehad. Je werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor je betaald;
  • Je was op 31 december 2015 deelnemer aan de aanvullingsregeling.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen ook een persoonlijk gesprek met een van onze pensioenvoorlichters voor je inplannen.