Aanvullingsregeling Natuursteen

Je bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling Natuursteen. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. Je hebt mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Elk jaar verhoogden wij je pensioen met een stukje van de aanvulling (1/15 deel per jaar), als je aan de regels voldeed. We deden dit 15 jaar lang. Als je 60 werd binnen die 15 jaar, verhoogden wij je pensioen sneller. Was je op 31 december 2020 nog geen 60? Dan hebben wij op die datum voor de laatste keer je pensioen verhoogd. Heb je recht op dit extra pensioen? Dan zie je het bedrag op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. 

Let op!

  • Werkte je in deeltijd? Dan kreeg je minder extra pensioen.
  • Stopte je tussendoor met je deelname aan de aanvullingsregeling Natuursteen? Dan kreeg je minder extra pensioen. Hoe langer je stopte, hoe minder extra pensioen je kreeg.
  • Was je op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef je in dienst maar kreeg je geen loon? Of bouwde je pensioen premievrij op? Je was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg je een lager extra pensioen. Zette je de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde je zelf de premies? Dan had je wel recht op het extra pensioen als je aan alle regels voldeed.

Bekijk ook:

Je hebt in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector gehad. Je werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor je betaald. En je moet op 31 december 2020 deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen ook een persoonlijk gesprek met een van onze pensioenvoorlichters voor je inplannen.