Aanvullingsregeling Timmerindustrie

Bouwvakker met rode veiligheidshelm in casco huis

Je bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling van Timmerindustrie. Daar zijn regels aan verbonden.

Tot en met 31 december 2015 was het extra pensioen dat je opbouwde voorwaardelijk. Dit wil zeggen dat je aan bepaalde regels moest voldoen om deze extra pensioenaanspraken te krijgen. De extra pensioenaanspraken zijn vanaf 1 januari 2016 definitief toegekend.

Let op!

  • Werkte je in deeltijd? Dan krijg je een lagere aanvulling.
  • Ben je tussen 1 januari 2006 en 31 december 2015 gestopt met je deelname aan de aanvullingsregeling? Dan krijg je een lagere aanvulling en dus een lager pensioen. Hoe langer de onderbreking, hoe lager je aanvulling.
  • Neem je niet deel aan de aanvullingsregeling op 31 december 2015? Dan krijg je geen aanvulling.

  • Je hebt in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2001 minstens 1 dag gewerkt onder de cao voor de Timmerindustrie. Je werkgever heeft toen VUT-premie voor je betaald.
  • Je hebt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2005 ten minste 1 dag gewerkt onder de cao voor de Timmerindustrie. Je werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor je betaald.
  • Je bent voor het jaar 2002 alleen deelnemer geweest aan onze pensioenregeling. Heb je daarnaast in die periode deelgenomen aan andere pensioenregelingen? Dan krijg je een lagere aanvulling. Hoe langer dit duurde, hoe lager je aanvulling.
  • Je was op 31 december 2015 deelnemer aan de aanvullingsregeling.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen ook een persoonlijk gesprek met een van onze pensioenvoorlichters voor je inplannen.