Shoprecht

In de beleggingsvariant van de BeterExcedent-regeling kunt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum definitief kiezen voor het aankopen van een stabiele of variabele pensioenuitkering.

BpfBOUW biedt momenteel alleen een stabiel pensioen aan, ook op uw pensioendatum. Het aankopen van een variabel pensioen op pensioendatum wordt niet door bpfBOUW aangeboden. Heeft u voor een variabele pensioenuitkering gekozen en blijft u op uw pensioendatum bij uw keuze voor een variabele pensioenuitkering? Dan kiest u er ook voor het pensioenkapitaal over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. U maakt dan gebruik van het shoprecht.

 

Let op

Pensioenaanspraken vanuit de basisregeling vallen niet onder het shoprecht en kunnen niet overgedragen worden.

Bij een variabele pensioenuitkering staat de hoogte van het bedrag niet vast, deze kan jaarlijks hoger of lager zijn dan het bedrag van een stabiele pensioenuitkering. Bij een stabiele uitkering staat de hoogte van het bedrag in principe vast. In het reglement van bpfBOUW is bepaald dat de financiële situatie van het fonds kan leiden tot het achterwege laten van indexatie van uw pensioen of in het uiterste geval tot een verlaging van uw pensioen. Hierdoor wordt de hoogte van het bedrag van de stabiele uitkering alsnog aangepast. In de voorwaardelijkheidsverklaring leest u hier meer over.

U kunt shoprecht voor de ingang van uw (vervroegde) ouderdomspensioen aanvragen.

U ontvangt informatie over het maken van een voorlopige keuze voor een stabiele of variabele pensioenuitkering op het moment dat u uw 45ste levensjaar bereikt en een definitieve keuze op het moment dat u uw pensioendatum bereikt. Als u op pensioendatum geen keuze gemaakt heeft, ontvangt u een stabiele pensioenuitkering.

 

Financiële gevolgen shoprecht

Aan zowel een stabiele als een variabele pensioenuitkering zijn risico’s verbonden. Laat u daarom vooraf goed informeren door bijvoorbeeld een financieel adviseur.

Q&A en contact

De antwoorden op de meestgestelde vragen leest u in de Q&A 'voorlopige keuze beleggingsvariant voor stabiele of variabele pensioenuitkering'.

Heeft u na het lezen van de Q&A nog vragen? Stuur dan een e-mail naar excedent@bpfbouw.nl. Of bel met onze klantenservice: 020 583 50 50.