Trouwen of samenwonen

Koppel samen in de badkamer

U gaat trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap. De gemeente geeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door. Uw partner is daardoor aangemeld voor partnerpensioen.

Als u in het buitenland bent getrouwd, moet u een kopie van de trouwakte naar ons sturen.

Dan heeft uw partner in de meeste gevallen geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. In enkele gevallen echter wel. Als uw partner kan bewijzen dat hij of zij uw partner was. Uw partner kan hiervoor het best contact met bpfBOUW opnemen.

Wilt u dat uw partner automatisch recht heeft op partnerpensioen als u overlijdt? Dit is het geval wanneer u: 

  • gaat trouwen;
  • een geregistreerd partnerschap heeft;
  • een samenlevingscontract heeft en u uw partner aanmeldt.

U heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. Wilt u dat uw partner partnerpensioen krijgt? Geef dit aan ons door. Anders krijgt uw partner mogelijk geen partnerpensioen als u overlijdt. Wij controleren of het samenlevingscontract aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien;
  • het samenlevingscontract is in het Nederlands of in het Engels geschreven;
  • u en uw partner zijn ongehuwd;
  • u en uw partner wonen op één adres en zijn op dit adres ingeschreven bij de gemeente;
  • u en uw partner zijn ouder dan 18 jaar.

Meld uw partner aan via Mijn Bouwpensioen

*Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals; Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

En u heeft een samenlevingscontract opgesteld? In dat geval heeft alleen uw broer of zus recht op het partnerpensioen. Is uw relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter of schoonzoon? Dan kunt u uw partner niet aanmelden.

Wij controleren of u aan deze voorwaarde voldoet. Daarnaast moet het samenlevingscontract zelf ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u op deze pagina teruglezen bij "U woont samen en heeft een samenlevingscontract".

Meld uw partner aan via Mijn Bouwpensioen

Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals: Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

Werkt u op het moment van overlijden in de bouw? Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2018 en de maand waarin u 67 zou worden. Ook krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2018.

Werkt u niet meer in de bouw? Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd toen u nog in de bouw werkte.

Bekijk meer informatie over partnerpensioen.

Pensioenoverzicht

Hoe hoog het pensioen voor uw partner is, ziet u op uw pensioenoverzicht. Of op Mijn Bouwpensioen.

Dan krijgt uw nieuwe partner recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf uw eerdere echtscheiding. Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt uw nieuwe partner ook recht op dit partnerpensioen.

Gaat u vervolgens weer scheiden? Dan heeft uw nieuwe partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen. 

Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap maakt het uit of u in Nederland woont of niet. 

Woont u in Nederland?

Dan ontvangen wij het huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch via de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Uw nieuwe partner krijgt dan recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf de eerdere echtscheiding. Heeft uw ex-partner afgezien van bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt uw nieuwe partner ook recht op dit partnerpensioen. 

 

Lees meer over afzien van bijzonder partnerpensioen.

Woont u in het buitenland?

Dan ontvangen wij de gegevens van het huwelijk niet automatisch vanuit de BRP. Om er voor te zorgen dat uw nieuwe partner recht krijgt op partnerpensioen, moeten wij het huwelijk vastleggen in onze administratie. Hiervoor hebben wij een kopie van de huwelijks- of partnerschapsakte nodig. Deze kunt u naar ons toe sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Gaat u vervolgens weer scheiden?

En heeft u ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw nieuwe ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens dat huwelijk of geregistreerd partnerschap. En op een deel van het bijzonder partnerpensioen. 

 

Lees meer over de verdeling van pensioen bij scheiden.

Woont u in het buitenland?

Dan hebben wij een echtscheidingsakte nodig om de echtscheiding in onze administratie te verwerken. Deze kunt u naar ons toe sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Dan gelden dezelfde regels als voor een gewoon huwelijk. Wij krijgen de gegevens over uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Daar hoeft u zelf niets voor te doen. 

Hadden u en uw ex-partner bij de scheiding een verdeling van het ouderdomspensioen afgesproken? En is deze verdeling bij ons bekend?

Dan kunt u deze verdeling ongedaan maken.  Als u dit wil, moet u dit verzoek zelf aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via het digitale contactformulier. Of per post. Het verzoek moet door zowel u als uw partner zijn ondertekend. 

 

Zodra wij de verdeling hebben ingetrokken, ontvangen u en uw partner hiervan beiden een bericht. 

 

Het bijzonder partnerpensioen waar uw ex-partner mogelijk recht op heeft, blijft in stand. Het partnerpensioen dat u tijdens uw nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwt, wordt hierbij opgeteld. U hoeft hier niets voor te doen. 

Woont u in het buitenland?

Dan moet u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zelf aan ons doorgeven. Dit doet u door een kopie van de huwelijks- of partnerschapsakte naar ons toe te sturen. U kunt deze gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post.