Checklist

Scheiden heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Wat moet u weten en regelen?

 
  • Onderzoek welke keuzes u en uw ex-partner hebben bij de verdeling van uw pensioen. En welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen en dat van uw ex-partner. Lees hier meer over uw pensioen als u gaat scheiden.
  • Maak samen met uw ex-partner een keuze over de verdeling van uw ouderdomspensioen.
  • Uw ex-partner kan wel of niet afzien van het bijzonder partnerpensioen
  • Jullie leggen de afspraken over de verdeling van uw pensioen vast in het echtscheidingsconvenant.
  • Geef de gemaakte keuze over de verdeling van uw ouderdomspensioen door via het formulier verdeling van ouderdomspensioen. En stuur deze bij voorkeur binnen 2 jaar naar ons op. Ontvangen wij het formulier na 2 jaar? Dan registreren wij de verdeling alleen als het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend. 
  • Ziet uw ex-partner af van het bijzonder partnerpensioen? Dan vult uw ex-partner de afstandsverklaring in. Uw ex-partner stuurt deze naar ons op.
  • Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Geef daar dan ook uw keuze voor de verdeling van uw pensioen door.
  • Woont u in het buitenland? Dan moet u de scheiding zelf aan ons doorgeven. Lees hier meer over hoe u dit kunt doen. Ook bovenstaande afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen moet u aan ons doorgeven.