U bent gescheiden van tafel en bed of u gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om uw ouderdomspensioen te verdelen. Een verdeling van het bijzonder partnerpensioen is niet mogelijk, omdat het huwelijk nog officieel in stand blijft. U en uw partner blijven nabestaanden van elkaar.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. Maar uw huwelijk blijft nog in stand. Een scheiding van tafel en bed wordt niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). BpfBOUW ontvangt hier daarom geen automatisch bericht van. Het tijdstip van scheiding is de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister. 

Het is belangrijk dat u dit binnen 2 jaar na de datum van deze inschrijving aan ons doorgeeft. Dit doet u samen met de afspraken die u heeft gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. Indien u dit binnen 2 jaar na de inschrijving aan ons doorgeeft, dan kunnen wij rechtstreeks het deel toekomende aan uw ex partner uitkeren. Anders moet u zelf het pensioen uitbetalen aan uw ex-partner.

Verdeling van uw ouderdomspensioen

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om uw ouderdomspensioen te verdelen. Om dit vast te kunnen leggen in onze administratie vult u het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons toe. Samen met een kopie van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister.

U stuurt bovenstaande gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post. Vervolgens leggen wij de scheiding van tafel en bed en de door u gemaakte afspraken vast in onze administratie. U en uw partner ontvangen hier beide een bericht over. 

Is de verdeling van het ouderdomspensioen vastgelegd en verzoenen u en uw partner zich weer? Dan kunt u de inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister laten uitschrijven. Dit kunt u doen via het huwelijksgoederenregister. Heeft u dit gedaan? Laat ons dit dan schriftelijk weten. Wij halen de scheiding van tafel en bed en de verdeling van uw pensioen uit onze administratie.

Wanneer krijgt uw partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw partner het deel van uw pensioen vanaf de eerste maand nadat wij het formulier ontvingen.

Wat als uw partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van uw pensioen. Het bedrag voor uw partner voegen wij dan weer toe aan uw pensioen.

Bijzonder partnerpensioen voor uw partner

De opbouw van het partnerpensioen blijft wel doorlopen voor uw huidige partner. De opbouw hiervan stopt pas op het moment dat wij vanuit de BRP een definitieve echtscheidingsdatum krijgen.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland en gaat u definitief scheiden na de scheiding van tafel en bed? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Doet u dit niet? Dan blijft de opbouw van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner doorlopen. 

U geeft dit aan ons door het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons te sturen. Dit kunt u doen via het digitale contactformulier. Of per post.