Je bent gescheiden van tafel en bed of je gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed kun je ervoor kiezen om je ouderdomspensioen al te verdelen. Een verdeling van het bijzonder partnerpensioen is nog niet mogelijk, omdat je volgens de wet getrouwd blijft. Jij en je partner blijven nabestaanden van elkaar.

Scheiding van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed ben je nog officieel getrouwd, maar je woont niet meer samen. Mensen kiezen hiervoor als ze bijvoorbeeld door geloofsovertuiging niet mogen scheiden. Of als ze om financiële redenen niet willen scheiden.

Geef de scheiding aan ons door

Het is belangrijk dat je de datum van de scheiding van tafel en bed binnen 2 jaar aan ons doorgeeft. Dit gaat om de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister. Een scheiding van tafel en bed komt niet in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarom ontvangt BpfBOUW hier geen automatisch bericht van.

Geef ook de afspraken die je hebt gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen aan ons door. Indien je dit binnen 2 jaar na de inschrijving aan ons doorgeeft, dan kunnen wij rechtstreeks het deel toekomende aan je ex-partner uitkeren. Anders moet je zelf het pensioen uitbetalen aan je ex-partner.

Verdeling van je ouderdomspensioen

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om je ouderdomspensioen te verdelen. Om dit vast te kunnen leggen in onze administratie vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Het ingevulde formulier stuur je naar ons toe. Samen met een kopie van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister.

Je stuurt bovenstaande gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post. Vervolgens leggen wij de scheiding van tafel en bed en de door jou gemaakte afspraken vast in onze administratie. Jij en je partner ontvangen hier beiden een bericht over.

Is de verdeling van het ouderdomspensioen vastgelegd en verzoenen jij en je partner zich weer? Dan kun je de inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister laten uitschrijven. Dit kun je doen via het huwelijksgoederenregister. Heb je dit gedaan? Laat ons dit dan schriftelijk weten. Dan halen wij de scheiding van tafel en bed en de verdeling van je pensioen uit onze administratie.

Wanneer krijgt je partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat je voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Ben je al met pensioen? Dan krijgt je partner het deel van je pensioen vanaf de eerste maand nadat wij het formulier ontvingen.

Wat als je partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van je pensioen. Het bedrag voor je partner voegen wij dan weer toe aan je pensioen.

Bijzonder partnerpensioen voor je partner

De opbouw van het partnerpensioen blijft wel doorlopen voor je huidige partner. De opbouw hiervan stopt pas op het moment dat wij vanuit de BRP een definitieve echtscheidingsdatum krijgen.

Woon je in het buitenland?

Woon je in het buitenland en ga je definitief scheiden na de scheiding van tafel en bed? Dan moet je dit zelf aan ons doorgeven. Doe je dit niet? Dan blijft de opbouw van het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner doorlopen.

Je kunt dit doorgeven door het inschrijfbewijs naar ons toe te sturen. Dit kun je doen via het digitale contactformulier. Of per post.