Verhuizen

Vrouw geeft jongen een verhuisdoos aan voor een verhuisbus

Ga je binnenkort verhuizen? Dan heb je waarschijnlijk een hoop te regelen. Als je in Nederland blijft (of gaat) wonen, geeft de gemeente je verhuizing automatisch aan ons door. Dat is alvast een zorg minder. 

Emigreren is een spannende stap waar veel bij komt kijken. Wij wensen je alvast veel plezier en succes. Lees op met pensioen gaan in het buitenland welke praktische zaken veranderen voor je pensioen. Tijdens de uitschrijving bij je gemeente kun je meteen het nieuwe buitenlandse adres opgeven. Dan krijgen wij automatisch de juiste gegevens door. Op Mijn Bouwpensioen kun je zien of je nieuwe adres al bij ons bekend is.

Wanneer je in het buitenland van adres wijzigt, geef je dit zelf aan ons door. Dat kan op een van de volgende manieren:

Ook in het buitenland wil je je pensioen graag op het juiste rekeningnummer ontvangen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan eenvoudig via Mijn Bouwpensioen

Voor buitenlandse rekeningnummers hebben we je IBAN-nummer en de SWIFT-code van de bank nodig. Die gegevens vind je bij internetbankieren, op een bankafschrift of je kunt ze opvragen bij je bank. Kom je er niet uit? Lees meer over een buitenlands rekeningnummer.

Je krijgt (weer) een baan in Nederland

Heb je in het buitenland gewerkt? En heb je nu een baan met een pensioenregeling bij bpfBOUW? Als je pensioen hebt opgebouwd in het buitenland, kun je dit overdragen aan bpfBOUW. Voor een verzoek tot internationale waardeoverdracht download je dit formulier: Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten. Vul het in en stuur het naar je buitenlandse pensioenuitvoerder. Deze stuurt het vervolgens naar bpfBOUW.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij bekijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.

Voorwaarden

Je kunt je buitenlandse pensioen overdragen naar bpfbOUW vanuit:

 • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.
   

Je hebt een nieuwe baan in het buitenland

Heb je een nieuwe baan in het buitenland? Dan mag je je pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dat noemen we internationale waardeoverdracht. Je mag je pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.
Internationaal kun je je bpfBOUW-pensioen overdragen naar:

 • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.
Voorwaarden

Kies je ervoor om je pensioen onder te brengen bij een van deze buitenlandse instanties, dan zijn er voorwaarden. De voorwaarden kunnen per buitenlandse instantie verschillen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • je deelname bij bpfBOUW moet stoppen. Je kunt je pensioen dus niet overdragen zolang je bij bpfBOUW bent aangesloten;
 • het overgedragen pensioenkapitaal van bpfBOUW mag alleen voor pensioen gebruikt worden bij een pensioeninstelling;
 • je partner gaat akkoord met de overdracht van het partnerpensioen;
 • de waarde van de pensioenaanspraken van bpfBOUW wordt door de overnemende pensioeninstelling rechtstreeks overgenomen;
 • de nieuwe pensioeninstelling zorgt ervoor dat de actuariële waarde van het te verkrijgen pensioen ten minste gelijk is aan de waarde van het over te dragen pensioen;
 • de overdragende en overnemende pensioeninstanties rekenen in principe geen kosten over de over te dragen pensioenaanspraken.