Als je werkloos raakt, dan vraag je natuurlijk meteen een WW-uitkering aan. Maar vergeet je pensioen niet. Als je werkloos bent, bouw je dat niet automatisch op. Gelukkig zijn er mogelijkheden: premievrije opbouw en vrijwillige voortzetting. 

Artikel uit december 2020

Stel, ik raak werkloos. Bouw ik dan nog pensioen op?

Nee, in de meeste gevallen niet. Maar je kunt wel in aanmerking komen voor premievrije (pensioen)opbouw. Daar gelden 2 voorwaarden voor: je moet tot de dag dat je werkloos wordt in loondienst zijn. En je moet vanaf je eerste dag als werkloze recht hebben op een WW-uitkering. Je kunt maximaal een halfjaar gebruikmaken van premievrije pensioenopbouw. 

Let op: je bouwt bij premievrije opbouw geen volledig pensioen meer op. De aanvraag van premievrije pensioenopbouw verschilt per sector. Kijk op bpfbouw.nl/werkloos hoe je een aanvraag doet en wat de voorwaarden zijn. Ben je werkzaam onder de cao Mortel of cao Baksteenindustrie? Dan heb je geen mogelijkheid om je pensioenopbouw een halfjaar premievrij voort te zetten. 

Wat kan ik nog meer doen om pensioen op te blijven bouwen?

Als je werkloos bent en je hebt een WW-uitkering, kun je nog tot 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je betaalt zelf de volledige premie: het werkgevers- én het werknemersdeel. De premie is in de regel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op bpfbouw.nl/premiecalculator kun je zelf de premie berekenen. 

Wanneer en hoe moet ik vrijwillige voortzetting aanvragen?

In elk geval binnen 9 maanden nadat je werkloos bent geworden. Wacht je te lang met de aanvraag, dan is vrijwillige voortzetting niet meer mogelijk. Vrijwillige voortzetting moet je zelf aanvragen. Dat kan op bpfbouw.nl/vrijwilligevoortzetting

Hoe zit het precies met de aanvullingsregeling 55min?

Als je pensioen wilt blijven opbouwen, dan neem je deel in de basisregeling. De basisregeling regelt het pensioen van alle bpfBOUW-deelnemers. Daarnaast heeft elke cao binnen de bouw eigen afspraken over de aanvullingsregeling 55min. Die zijn vastgelegd in het pensioenreglement. De aanvullingsregeling houdt in dat je een aanvulling op je opgebouwde pensioen krijgt als je aan de voorwaarden voldoet. Alleen loopt de regeling op 1 januari 2021 na 15 jaar af. Deze periode is wettelijk bepaald. Vraag vrijwillige voortzetting van de aanvullingsregeling daarom zo snel mogelijk aan als je werkloos wordt. Anders krijg je mogelijk geen pensioen uit de aanvullingsregeling. Wil je meer weten over de aanvullingsregeling 55min? Kijk dan op bpfbouw.nl/aanvullingsregeling

Let op! Ben je UTA-werknemer in de sector BIKUDAK of werk je in de sectoren Afbouw of Timmerindustrie? Dan betaal je geen premie (meer) voor de aanvullingsregeling 55min. In de sector BIKUDAK is namelijk geen aanvullingsregeling 55min voor UTA-werknemers. In de sectoren Afbouw en Timmerindustrie is de aanvullingsregeling 55min al in 2015 afgerond. 

Werk je in de sector Baksteenindustrie? Dan heb je alleen recht op pensioen uit de aanvullingsregeling 55min als je in dienst blijft tot en met 31 december 2020. Vrijwillige voortzetting geeft je geen recht op pensioen uit deze aanvullingsregeling. 

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van vrijwillige voortzetting bij werkloosheid?

Voldoe je aan 1 of meer van de volgende voorwaarden? Dan kun je deel blijven nemen in de basisregeling en de aanvullingsregeling 55min. 

• Je ontvangt een loongerelateerde WW-uitkering. 

• Je bent onvrijwillig ontslagen en ontvangt een loongerelateerde uitkering vanuit een sociaal plan.

Bouw je ergens anders pensioen op dan bij bpfBOUW? Dan is vrijwillige voortzetting niet mogelijk. Kijk voor meer informatie over vrijwillige voortzetting en de voorwaarden op bpfbouw.nl/vrijwilligevoortzetting.