Het zou beter zijn om op tijd in te grijpen bij klachten, dat is het belangrijkste advies van vakbondsconsulent Sulti Keijzer van FNV. 'Hoe langer je wacht, hoe moeilijker je herstelt.'

Interview uit december 2020

'Niet zeuren, gewoon doorgaan'

Mensen in de bouw zijn vaak behoorlijk hard voor zichzelf, merkt Sulti Keijzer van vakbond FNV. 'Zij zouden meer naar hun lichaam moeten luisteren.' De vakbondsconsulent kan je helpen met de aanpak van gezondheidsklachten. Ook kan zij je wegwijs maken in de regels over veilige werkomstandigheden, minder uren maken of eerder stoppen met werken. Sulti merkt dat mensen vaak pas laat bij haar aankloppen. Zij zitten dan al in een ziektetraject. Vaak willen ze vooral weten hoe ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Ook een gesprek met de werkgever stellen ze vaak zo lang mogelijk uit. Dat is zonde. 'In veel gevallen zou het beter zijn om eerder in te grijpen. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het herstel wordt.'

Persoonlijk gesprek

Ook de werkgever heeft zijn verantwoordelijkheid. Die moet om te beginnen zorgen voor goede werkomstandigheden, zoals vastgelegd in de Arbowet voor de bouw. Maar regels zijn niet genoeg, vindt vakbondsconsulent Sulti. Van haar mag de werkgever wel wat beter letten op beginnende klachten. 'Gaat een medewerker moeilijk door de knieën? Grijpt iemand bij het opstaan naar de rug? Dan is het zaak de werknemer aan te sporen ernaar te laten kijken, een ochtend verlof te geven voor een massage of fysiotherapie. Soms is dat niet genoeg, dan is er echt even rust nodig.' Ga regelmatig met je baas in gesprek over je gezondheid, raadt Sulti aan. Ook als er niets aan de hand lijkt. 

Val je onder de cao’s Bouw & Infra en/of Afbouw? Maak dan gebruik van het PAGO-onderzoek en DIA-adviesgesprek. Hiervoor word je, afhankelijk van je leeftijd, 1 keer in de 2 of 4 jaar uitgenodigd. 

Kijk voor meer informatie op volandis.nl

Minder werken, eerder stoppen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bouwmedewerkers om wat minder te gaan werken of een paar jaar eerder te stoppen. Zo gaan volgend jaar de zwaarwerkregeling (sector Bouw & Infra) en zware beroepenregeling (sector Afbouw) in. 'Een heel mooie handreiking van de werkgevers', vindt Sulti. 

De 55-plusregeling* voor mensen in de bouw kan volgens de vakbondsconsulent ook een uitkomst zijn. Je gaat dan 4 dagen in de week werken en gebruikt daarvoor vrije dagen. 'Over deze regeling is nog veel onduidelijkheid bij werknemers. Ze zijn bang dat het hun pensioen aantast, maar de opbouw loopt 100% door.' Werk je in de timmerindustrie? Daar bestaat sinds 2019 een vergelijkbare regeling voor mensen vanaf 57 jaar: de vitaliteitsverlofregeling. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van SSWT/Stifa

En op latere leeftijd lichter werk gaan doen? Dat zou mooi zijn, vindt Sulti, maar in de praktijk is het vaak lastig. 'Als jij alleen nog de lichtere klussen aanpakt, dan moeten de anderen meer doen. Er is veel schroom om collega’s te belasten. Maar praat altijd met je werkgever over de mogelijkheden', benadrukt zij. ‘Mijn ervaring is dat werkgevers dan echt actief meekijken naar wat er mogelijk is 

om het werk te verlichten.’ 

* Uit de cao Bouw & Infra. Dit is geen regeling van bpfBOUW. Neem hiervoor contact op met je werkgever of vakbondsconsulent.

Vakbondsconsulenten

Heb je gezondheidsklachten, vragen over veiligheid op het werk of de wens om bijvoorbeeld minder te gaan werken? Advies van de vakbondsconsulent is gratis. Ook als je geen lid van een vakbond bent. Algemeen nummer FNV: 088-368 03 68, algemeen nummer CNV Vakmensen: 030-751 10 07, algemeen nummer belangenvereniging Het Zwarte Corps: 030-600 60 70.