Klacht indienen

Als u het niet met ons eens bent, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de hoogte van een uitkering. Of een premie.

U kunt op diverse manieren een klacht indienen. De volgorde van de stappen  'Via de telefoon' tot aan 'Via de Ombudsman Pensioenen' staat vast.
U kunt uw klacht indienen bij de Pensioen Informatielijn: 020-583 40 40. Misschien is er sprake van een misverstand. Via de telefoon kunnen we dat snel rechtzetten.

U stuurt een brief naar de Klachtencommissie bpfBOUW:
Postbus 637
1000 EE Amsterdam.

In uw brief schrijft u:

  • Uw naam en adres;
  • Uw klantnummer, registratienummer of Burgerservicenummer (BSN);
  • De datum dat u de brief stuurt;
  • De reden van uw klacht. Verwijs naar het pensioenreglement of de statuten op grond waarvan u vindt dat u verkeerd bent behandeld.

U moet uw klacht binnen zes maanden na de gebeurtenis indienen. U ontvangt het antwoord van de klachtencommissie binnen twee maanden. Als u uw klacht mondeling wilt toelichten bij de klachtencommissie duurt het maximaal drie maanden.

U gaat in beroep tegen het besluit van de klachtencommissie. Dat doet u bij de Commissie Pensioenzaken van het bestuur van bpfBOUW. In beroep gaan kan alleen met een brief. U stuurt de brief naar:

Bestuur bpfBOUW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

U moet uw brief binnen twee maanden na het besluit van de klachtencommissie versturen. Het bestuur neemt zo snel mogelijk een besluit over uw klacht.

U legt uw klacht voor aan de Ombudsman Pensioenen

Postbus 93560
2509 AN Den Haag