Verantwoord beleggen

In het verslag verantwoord beleggen 2017 leggen wij uit hoe wij in ons beleid rekening houden met onze omgeving.

Tevens leest u welke resultaten we in 2017 hebben behaald.

De pensioenpremie die u en uw werkgever elke maand betalen, wordt belegd. Dit doen we omdat beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Een hoog rendement op de beleggingen vinden we belangrijk, maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Als we beleggen, moet dat niet alleen financieel wat opleveren, we kijken ook of de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan het milieu- en sociaal beleid.

We vinden het belangrijk om duurzaam te beleggen. In activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke- en milieuproblemen. Voorbeelden zijn: klimaatverandering, waterschaarste, wateroverlast, vervuiling, verlies van leefgebieden of diersoorten en de behoefte aan microfinanciering.

We investeren in leningen die worden gebruikt voor het financieren van duurzame projecten. Deze leningen heten zogenaamde ‘green bonds’. Met beleggen in green bonds lopen we dezelfde risico’s en is het verwachte rendement hetzelfde als van andere beleggingen, zoals bijvoorbeeld obligaties. In 2015 zijn twee green bonds verkocht, omdat ze niet meer aan deze doelstellingen voldeden.

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan.

We proberen daarnaast op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken.

Bekijk hoe wij stemden op aandeelhoudersvergaderingen

Het is ons beleid om niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Bekijk onze lijst met bedrijven die wij uitsluiten.