Klimaatverandering zeer belangrijk voor onze beleggingskeuzes

9 november 2021

Klimaatverandering is een belangrijk onderdeel van ons verantwoord beleggen beleid. We willen onze beleggingen in lijn brengen met de internationale afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs.

Enkele acties die we kortgeleden hebben ondernomen:

  • In 2021 hebben we alle beleggingen in grondstoffen verkocht (in totaal 3 miljard euro, waarvan 1,5 miljard euro in fossiele brandstoffen zoals olie). Waarom hebben we dit gedaan? De waarde van grondstoffen wordt onder andere bepaald door de prijsontwikkeling van olie en gas. Dat sluit niet aan bij ons verantwoord beleggen beleid.
  • In 2021 hebben we beleggingen in kolen- en teerzandbedrijven verminderd (in totaal 32 miljoen euro). Kolen en teerzand zijn grondstoffen die voor een grote CO2-uitstoot zorgen. Bedrijven die een groot deel van hun omzet uit kolen en/of teerzand halen zijn bijna allemaal verkocht.
  • Eind 2020 belegden we al 1,5 miljard euro in betaalbare en duurzame energie. Dit is  Sustainable Development Goal (SDG) 7.
  • Het is ons doel om in 2025 de CO2-voetafdruk van onze aandelen in totaal met minimaal 40% te verlagen in vergelijking met 2015. In 2021 hebben wij de CO2-voetafdruk verder verlaagd, waardoor het doel al bijna is gehaald. In 2022 bepalen we een nieuwe CO2-reductiedoelstelling, in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het Nederlands Klimaatakkoord.
  • We willen onze beleggingen in lijn brengen met  de internationale afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we door strengere eisen aan de bedrijven in de energiesector te stellen. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag. Het gevolg is dat we stoppen met beleggen in een groot aantal grote olie- en gasbedrijven. De bedrijven waar we wel in beleggen, willen we actief aansporen bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.
  • BpfBOUW belegt ongeveer 16% in vastgoed. Door het hoge energieverbruik stoot deze sector veel CO2 uit.  Ons doel is om voor 2025 het energieverbruik van het vastgoed waarin we beleggen in totaal met 30% te verlagen. Ook willen we dat het aandeel gebouwen met een A-label in onze beleggingen in vastgoed toeneemt van 51% naar minstens 75%.
  • Naast onze doelen die te maken hebben met klimaatverandering heeft bpfBOUW ook nog andere doelstellingen. Zo willen we in 2025 voor meer dan 900 miljoen euro beleggen in zorgvastgoed. Ook is het doel dat 8% van het personeel op de bouwplaatsen waarin we in Nederland beleggen, wordt ingevuld door opleidingsplekken. Tot slot moeten er jaarlijks op meer dan 90% van de bouwplaatsen werkplekken zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelen en aanpassingen in de beleggingen staan in het verantwoord beleggen beleid. Elk jaar scherpen we dit beleid verder aan.