Dekkingsgraad bpfBOUW groeit naar 122,2%

20 oktober 2021

De actuele dekkingsgraad is van juli t/m september 2021 gestegen van 120,8% naar 122,2%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) was eind september 115,9%. Dat is 3,7% hoger dan eind juni 2021.

De hogere beleidsdekkingsgraad komt doordat de lagere dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2020 zijn vervangen door de hogere dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2021. "Hopelijk kunnen we deze groei doorzetten in de laatste maanden van dit jaar. We zien nog wel veel onzekerheden op de financiële markten", reageert Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW namens werknemers en pensioengerechtigden.

Dekkingsgraad geeft weer hoe bpfBOUW er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen (hoeveel we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen). Bij een dekkingsgraad van 122,2% hebben we voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan € 1,22 in kas.

Onze bezittingen stijgen en verplichtingen dalen licht

In het derde kwartaal hadden onze beleggingen een rendement van gemiddeld 2,9%. Het rendement was het hoogst bij alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen). Ook onze vastgoedbeleggingen hebben positief bijgedragen. Ons totale vermogen steeg het afgelopen kwartaal met 1,2% naar € 75,10 miljard. Doordat de rente iets steeg, daalden onze pensioenverplichtingen. Maar dit was een lichte daling van 0,04%. Onze verplichtingen kwamen daarmee op € 61,46 miljard.

Klimaatbeleid nog belangrijker voor onze beleggingen

We brengen onze beleggingen verder in lijn met de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. En we overwegen dit ook sneller te doen. Zo kijken we kritischer naar bedrijven in de energiesector. En verkopen we die bedrijven sneller als ze achterblijven bij de afspraken uit het klimaatakkoord. Met andere bedrijven gaan we in gesprek om ze te bewegen zich sneller aan te passen. Ook willen we de broeikasgasuitstoot voor aandelen en bedrijfsobligaties verder afbouwen. In 2022 maken we hierover meer bekend.

Meer weten?

Bekijk dan het persbericht en het korte overzicht van de feiten bij het persbericht. Daarin leest u meer over ons rendement en ziet u waaruit onze bezittingen bestaan.