Dekkingsgraad bpfBOUW groeit door stijgende rente

20 april 2022

In de eerste 3 maanden van 2022 groeide de actuele dekkingsgraad door de gestegen rente. Eind 2021 was de actuele dekkingsgraad 125,1%, eind maart 129,2%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) was eind maart 121,9%. Dat is 2,6% hoger dan eind december 2021.

Dekkingsgraad geeft weer hoe bpfBOUW er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen (hoeveel we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen). Bij een dekkingsgraad van 129,2% hebben we voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven iets meer dan € 1,29 in kas. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW ervoor staat.

Negatief rendement op beleggingen, verplichtingen dalen door rentestijging

Onze pensioenverplichtingen namen in het eerste kwartaal af met 9,8% naar ruim 56 miljard euro. De belangrijkste reden hiervoor is de gestegen rente. Onze bezittingen namen in het eerste kwartaal met 6,9% af, door een negatief rendement op onze beleggingen. Met name de toegenomen inflatie en de oorlog in de Oekraïne zorgden voor negatieve rendementen. Sommige beleggingen behaalden wel een positief rendement, waaronder vastgoed. Zo lieten alle Nederlandse sectorfondsen een waardestijging zien. Positieve uitschieter dit kwartaal waren beleggingen in hotels, gevolgd door beleggingen in woningen.

Oorlog Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne heeft verschrikkelijke gevolgen voor de Oekraïense bevolking. We hebben eerder al besloten om onze beleggingen in Rusland te verkopen. In het eerste kwartaal is het directe effect van de oorlog op het pensioenvermogen van bpfBOUW beperkt. De oorlog kan wereldwijd negatieve economische gevolgen hebben en tot verdere onzekerheid op de beurs leiden. Daar kunnen we als pensioenfonds wel last van krijgen. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten. 

Meer weten?

Bekijk dan het persbericht en het korte overzicht van de feiten bij het persbericht. Daarin leest u meer over ons rendement en ziet u waaruit onze bezittingen bestaan.