Terugkijken en een blik vooruit van 2021

24 mei 2022

In 2021 ontwikkelde bpfBOUW een vernieuwde strategie, missie en visie. Want we willen blijven bouwen aan een duurzame toekomst. Daarnaast behaalden we goede resultaten: onze beleidsdekkingsgraad steeg eind 2021 naar 119,3%. Dit kunt u lezen in het Jaaroverzicht 2021. In onze beleggingen kiezen we voor een duurzame aanpak. Hierover staat meer in het jaarverslag 2021 over verantwoord beleggen.

Jaaroverzicht 2021

Bent u benieuwd naar wat bpfBOUW heeft bereikt in 2021? Dan kunt u het beste ons Jaaroverzicht 2021 lezen. Zo krijgt u makkelijk een goed beeld van het afgelopen jaar. Dit jaaroverzicht is een samenvatting van het Jaarverslag (2021).

In dit overzicht leest u over onze vernieuwde strategie, visie en missie. Voor deelnemers willen we een gids zijn voor de keuzes die zij over hun pensioen moeten maken. Ook zijn we begonnen met de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Hierin nemen we u zo goed mogelijk mee.

Beleidsdekkingsgraad is gestegen

Ook leest u in het jaaroverzicht over onze financiële positie. Deze is in 2021 verbeterd. Op 31 december 2021 was onze beleidsdekkingsgraad 119,3%. Dat is een mooi resultaat. In 2020 was dit percentage een stuk lager, namelijk 105,8%. Deze beleidsdekkingsgraad geeft het gemiddelde aan van twaalf dekkingsgraden per eind van de maand in 2021. Met deze dekkingsgraad kunnen we zien of we genoeg geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Hierdoor konden we op 1 januari de pensioenen verhogen.

Onze overtuiging: beleggen op de lange termijn

De gestegen dekkingsgraad is onder andere  te danken aan een bewust gekozen beleggingsbeleid van bpfBOUW. Daarbij zoeken we naar een  geschikt evenwicht tussen de vier factoren rendement, risico, kosten en verantwoord beleggen.

Onze beleggingen zijn gericht op de lange termijn. Bovendien streven we naar een waardevast pensioen. Belangrijke onderdelen van onze gespreide beleggingsportefeuille zijn onze beleggingen in vastgoed via Bouwinvest en onze beleggingen in private equity en hedge funds.

Doel: beter indexatieperspectief

Het bestuur is zich bewust dat dit in verhouding  dure beleggingscategorieën zijn. Dit blijkt ook uit ons jaarverslag. Maar deze keuzes hebben ook belangrijke voordelen, zoals goede rendementen en risicospreiding. Deze zorgen voor een beter indexatieperspectief voor de deelnemers en pensioengerechtigden. 

Het bestuur houdt de keuzes voor de vermogensbeheerkosten goed in de gaten. Deze moeten acceptabel zijn. De uitzonderlijk hoge performance kosten in 2021 komen vooral door de markt. Toch zal BpfBOUW zich in blijven zetten om te komen tot een  goede balans tussen kosten, risico en financieel en maatschappelijk rendement. Als het kan, doen we dit in samenwerking met andere pensioenfondsen. 

Lees het jaaroverzicht voor een kort overzicht van 2021.

Verslag Verantwoord Beleggen 2021

In het verslag Verantwoord Beleggen 2021 leest u hoe wij beleggen. Het is onze overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goed pensioen. Dit helpt ons een goed rendement te behalen en financiële risico’s te verminderen. We zorgden in 2021 dat 24% van onze beleggingen bijdraagt aan duurzame ontwikkelingen. Bovendien ging 58% van onze aankopen van vastgoed in Nederland naar middenhuur-woningen en hebben we ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in senioren- en zorgvastgoed.

Meer weten? Lees ons verslag Verantwoord Beleggen 2021.

Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025

Onze duurzame ambities hebben we aangescherpt. We zetten in op klimaat, arbeidsomstandigheden en circulariteit. Dat kunt u lezen in het Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025 (link). Met onze beleggingen willen we nu en in de toekomst bijdragen aan duurzaam wonen, werken en leven. 

Hiervoor maken we keuzes. We verkopen bijvoorbeeld onze beleggingen in bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden in het Klimaatakkoord van Parijs. Ook zetten we bij onze vastgoedbeleggingen onder andere in op het terugdringen van het energieverbruik. Bij onze keuzes staan altijd de belangen van onze deelnemers voorop.

Meer weten? Lees het Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025.