Stijging dekkingsgraad dankzij stijgende rente

18 oktober 2022

De actuele dekkingsgraad van bpfBOUW is eind september 2022 dankzij de stijgende rente gestegen naar 140,2%. De beleidsdekkingsgraad is ook gestegen, naar 130,3%. Dat is 4,3 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2022.

De dekkingsgraad laat zien hoe bpfBOUW er financieel voor staat

En heeft invloed op de verhoging van uw pensioen. Het gaat daarbij om de verhouding tussen hoeveel geld we op dit moment hebben (vermogen) en hoeveel geld we nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen (pensioenverplichtingen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW ervoor staat. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

De totale waarde van onze beleggingen is in het derde kwartaal met 4,6% gedaald

Dit komt voornamelijk door het effect van maatregelen van de Fed (Federal Reserve bank) en ECB (Europese Centrale Bank) om de inflatie af te remmen. Daarnaast was er sprake van onrust op de financiële markten, door het plan van de Engelse overheid om belastingen te verlagen. 

Niet alle beleggingen werden het afgelopen kwartaal minder waard. Onze alternatieve beleggingen behaalden over het algemeen positieve rendementen. En onze retail- en hotelportefeuilles zijn ook in waarde gestegen. 

Verplichtingen stijgen door hogere levensverwachtingen

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft berekend dat de gemiddelde levensverwachting van zowel mannen als vrouwen is toegenomen. Dit zorgt voor een stijging van 0,8% van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW. Als mensen langer leven, moet bpfBOUW namelijk ook langer pensioen uitkeren.

We staan er vergeleken met het vorige kwartaal financieel beter voor

Ondanks dat de hoeveelheid geld die we nu hebben (ons vermogen) is gedaald. Dit komt doordat de hoeveelheid geld die we nodig hebben om de pensioenen te betalen (pensioenverplichtingen) sterker is gedaald. 

Dat heeft vooral te maken met de rentestijging. Hoe hoger de rente, hoe minder geld we nu nodig hebben om de pensioenen in de toekomst te betalen. De gemiddelde rente is gestegen van 1,98% eind juni naar 2,42% eind september. Hierdoor zijn onze verplichtingen met 6,8% gedaald. Dat zorgt voor een stijging in de dekkingsgraad.

Meer weten?

Bekijk dan het persbericht en het korte overzicht van de feiten bij het persbericht. U leest daarin meer over ons rendement en u ziet waaruit onze bezittingen bestaan.