Uw pensioen tweede keer verhoogd

25 september 2022

BpfBOUW verhoogt voor de tweede keer dit jaar uw pensioen. Per 1 januari 2022 was uw pensioen met 1,76% verhoogd. Per 1 juli 2022 is uw pensioen opnieuw verhoogd. De totale verhoging voor 2022 is 2,57% (vanaf 1 juli 2022).

We kunnen uw pensioen een tweede keer verhogen omdat de overheid de pensioenregels per 1 juli 2022 heeft versoepeld. Het bestuur van bpfBOUW gaf al eerder aan dat zij de pensioenen per 1 juli 2022 wilde verhogen. Hiervoor was wel eerst een wijziging van ons pensioenreglement Bouwnijverheid nodig. Het verantwoordingsorgaan is hiermee in september akkoord gegaan.