Bestuur wil pensioenen opnieuw verhogen

4 juli 2022

Het bestuur van bpfBOUW wil de pensioenen dit jaar voor de tweede keer verhogen. Door de nieuwe regels van de overheid kunnen we de pensioenen vanaf 1 juli 2022 extra verhogen. Op 1 januari 2022 waren de pensioenen al met 1,76% verhoogd. Nu willen we verder verhogen tot 2,57% per 1 juli 2022. Dit is de maximale verhoging die we kunnen geven volgens de nieuwe regels. In september bespreekt het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW de geplande extra verhoging. Hiervoor is namelijk een wijziging nodig in ons reglement.

De nieuwe pensioenregels van de overheid zijn per 1 juli 2022 ingegaan. Dick Verhoeven, bestuursvoorzitter: 'Wij wilden al eerder meer doen, maar de regels van de overheid lieten dit toen niet toe. Anders hadden we de pensioenen begin 2022 direct met 2,57% kunnen verhogen. Het is daarom fijn dat we dit jaar nog wat extra’s kunnen doen. Maar we beseffen dat deze verhoging niet voldoende is als we kijken naar de prijsstijgingen de afgelopen maanden. In december gaan wij opnieuw kijken of, en zo ja, hoeveel we de pensioenen per 1 januari 2023 verder kunnen verhogen.'

Waarom moet het verantwoordingsorgaan deze verhoging eerst bespreken?

BpfBOUW heeft niet eerder twee keer per jaar de pensioenen verhoogd. Het reglement moet hiervoor aangepast worden. Het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW moet adviseren over de aanpassing van het reglement. Als ze hiermee akkoord is, kunnen de pensioenen verhoogd worden.

Wanneer weet u wat de verhoging voor u betekent?

Bij een positief advies van het verantwoordingsorgaan worden de verhoogde pensioenuitkeringen vanaf oktober uitbetaald. Deelnemers die nog pensioen opbouwen, of dat in het verleden hebben gedaan, zien het verhoogde pensioen vanaf oktober terug in Mijn Bouwpensioen. We houden u uiteraard op de hoogte.

Wat zijn de nieuwe pensioenregels van de overheid?

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 juli 2022 onder voorwaarden de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerst 110%. Onze dekkingsgraad was al hoog genoeg voor een verhoging per 1 januari 2022, maar door de verlaagde grens kunnen we de pensioenen in 2022 nog een keer verhogen.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.