Verantwoordingsorgaan

Man en vrouw schilderen en plamuren

Het verantwoordingsorgaan (VO) behartigt de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers bij bpfBOUW.

Bekijk de korte animatievideo over het VO

Het bestuur en de Raad van Toezicht van bpfBOUW leggen verantwoording af aan het VO. Waarover? Over beleid, het intern toezicht en de manier waarop het is uitgevoerd. 

Een andere taak van het VO is om elk jaar een oordeel te geven over:

 • Het handelen van het bestuur;
 • Het beleid dat het bestuur heeft gevoerd, en;
 • De beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst.

Dat doet het VO onder meer aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en de bevindingen van de Raad van Toezicht. U vindt hier de jaarverslagen.

Tot slot heeft het VO adviesrechten. Deze zijn vastgelegd in de Pensioenwet en het reglement van het VO.

Op 4 juli 2022 zijn nieuwe leden gestart. De leden namens pensioengerechtigden werden gekozen via verkiezingen. De 7 leden namens de deelnemers en werkgevers niet. Het volgende staat erover in het reglement van het VO:

 • Werkgevers. De werkgeversorganisaties dragen kandidaten voor. Het bestuur van bpfBOUW benoemt hieruit de leden die de werkgevers gaan vertegenwoordigen;
 • Deelnemers. De werknemersorganisaties dragen kandidaten voor. Het bestuur van bpfBOUW benoemt hieruit de leden die de deelnemers gaan vertegenwoordigen.

Ieder lid van het VO heeft een zetel namens 1 van de onderstaande groepen:

Namens werkgevers

 • J.J. Hoekman
 • E.H.P.W. van der Kellen-Laeven
 • H.G.M. Zaan

Namens werknemers

 • H.L.Th.A.C. van Ekert
 • J. de Haan
 • J.E. de Jong
 • T.B.J. Oude Hesselink

Namens pensioengerechtigden

 • A.E. Bajramovic
 • A.C. de Geus
 • M.M.J.D. Jansen
 • T.J.M. Meulemans
 • F.J.M. Scheublin
 • M.P. van der Sluijs

Waarnemer

 • Mr. C.F. Woortman (waarnemend namens werkgevers)