Jaarverslag

 Man loopt over bouwplaats

Elk jaar brengt bpfBOUW een jaarverslag uit. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag begint met een voorwoord van het bestuur, waarin het jaar wordt samengevat. In de rest van het jaarverslag vind je de onderbouwing.

Jaarverslag

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaaroverzicht

Naast het jaarverslag, maken we sinds 2021 ook elk jaar een jaaroverzicht. Hierin zie je de belangrijkste informatie overzichtelijk op een rij. Welke financiële resultaten zijn behaald? En wat is daarvan het effect op de beleidsdekkingsgraad? Wat verandert er aan onze belegginsstrategie voor komend jaar? Blijft je pensioenpremie gelijk? En kunnen we de pensioenen weer verhogen?

Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018