Jaarverslag

 Man loopt over bouwplaats

Elk jaar brengt bpfBOUW een jaarverslag uit. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag begint met een voorwoord van het bestuur, waarin het jaar wordt samengevat. In de rest van het jaarverslag vind je de onderbouwing.

Jaarverslag

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaaroverzicht

Naast het jaarverslag, brengen we de cijfers in beeld. Hierin zie je de belangrijkste informatie overzichtelijk op een rij. Hoeveel deelnemers hebben we? Welke financiële resultaten zijn behaald? Wat is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad? En hoeveel pensioen is er uitgekeerd?
De eerdere jaaroverzichten vind je hier ook terug.

Jaar in beeld 2023
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018