Jaaroverzicht 2020

Het was een bijzonder jaar. De wereldwijde uitbraak van corona, deed de wereld trillen op zijn grondvesten. Hoe bpfBOUW hier op gereageerd heeft, lees je hierna. Maar we kijken ook verder naar de ontwikkelingen die invloed hebben op het pensioen bij bpfBOUW. Een betaalbaar en goed pensioen voor alle werkenden in de bouw is en blijft natuurlijk het doel van bpfBOUW. In dit jaaroverzicht zetten we de belangrijkste ontwikkelingen voor je op een rij.

Coronacrisis

Half maart brak ook in Nederland de coronacrisis uit en werden overheidsmaatregelen afgekondigd. Ziekenhuizen en IC’s raakten overbelast, er werd massaal thuisgewerkt en de wereld ging op slot. Het fonds werd hard geraakt door onder andere dalende beurskoersen en dalende rente. BpfBOUW richtte direct twee crisisteams op. Een team richtte zich op de financiële risico’s. Het andere team hield de niet-financiële risico’s in de gaten. Het werd goed zichtbaar dat door veel extra inspanningen, belangrijke processen, zoals lopende pensioenen, de premie-inning en het beleggingsproces, gewoon doorliepen. Ook bleef bpfBOUW bereikbaar ondanks dat medewerkers vanuit huis moesten werken en aangepaste openingstijden werden ingevoerd.

BpfBOUW, de werkgevers en de uitvoerders APG en Bouwinvest staken allemaal de handen uit de mouwen om door deze bijzondere periode heen te komen. De regeling voor werkgevers om de premiebetaling met verlengde termijnen te betalen kon in de loop van 2020 worden teruggedraaid. Dit zonder veel problemen voor de werkgevers. 

BpfBOUW was blij te zien hoe de bouwsector actief aan de slag kon blijven dankzij een goede reactie van de sector zelf. In de loop van 2020 herstelden de beurzen zich ook weer en werden de twee crisisteams opgeheven. De crisisteams hebben goed gefunctioneerd. De verkregen leerpunten en nieuwe inzichten geven bpfBOUW nog meer houvast voor de toekomst. 

BpfBOUW zorgt voor:

158.198

Deelnemers(werknemers die pensioen opbouwen)

369.264

Ex-deelnemers (werknemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij bpfBOUW)

248.790 

Pensioengerechtigden (mensen die een uitkering van bpfBOUW krijgen)

13.775 

Aangesloten werkgevers (werkgevers die zijn aangesloten bij bpfBOUW)

INTERVIEW DE ROUTE NAAR EEN NIEUW PENSIOENSYSTEEM

Het nieuwe pensioensysteem

Voor ons is een goed en betaalbaar pensioen voor je, ook in de toekomst, belangrijk. De overheid heeft in 2020 het pensioenakkoord verder uitgewerkt. BpfBOUW heeft een reactie op dit wetsvoorstel ingediend. Wij blijven ons inzetten om je belangen centraal te stellen. Lage uitvoeringskosten en een goede uitlegbaarheid van de regelingen zijn belangrijke voorwaarden hierbij. Wij blijven hier scherp op en zullen je regelmatig melden wat het nieuwe pensioencontract voor je gaat betekenen.

Bekijk het interview met Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter bij bpfBOUW namens de werknemers en pensioengerechtigden

Belangrijkste cijfers 2020

Resultaat van het fonds -0,8 miljard euro

Het eigen vermogen van het fonds is gedaald van 8,4 miljard euro naar 7,6 miljard euro. Dat is een daling van -0,8 miljard euro (in 2019 was dit 1,5 miljard euro positief). De daling van het vermogen van het fonds is volledig veroorzaakt door de daling van de rente. De goede resultaten van onze beleggingen zorgden voor een positief effect op het fondsresultaat.

1 Beleggingsrendement 8,9%

In 2020 zijn onze beleggingen 8,9% meer waard geworden (in 2019 was dat 17,9%). 

Ons belegd vermogen eind 2020 was 73,2 miljard euro (in 2019 was dit 67,3 miljard euro). 

Gemiddeld haalden we over de laatste 5 jaar een rendement van 9% per jaar.

2 Beleidsdekkingsgraad 105,8%

Onze dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en in de toekomst te kunnen betalen. In 2020 heeft onze financiële positie onder druk gestaan. Op 31 december 2020 was onze beleids­dekkings­graad, het gemiddelde van de twaalf dekkingsgraden per einde van de maand in 2020, 105,8% (in 2019 was dit 112,4%). 

Bekijk meer informatie over de maandelijkse dekkingsgraden.

3 Uitkeringen 1,3 miljard euro

We keren verschillende soorten pensioen uit, zoals ouderdomspensioen en pensioen voor nabestaanden. 

In 2020 keerden we in totaal 1,3 miljard euro uit (in 2019 was dit 1,2 miljard euro).

4 Totale premie 2,3 miljard euro

Werkgevers en werknemers betalen premies voor onze pensioenregeling en aanvullingsregelingen. In 2020 waren de premies in totaal 2,3 miljard euro (in 2019 was dit 0,9 miljard euro). In 2020 is dit inclusief een bedrag van 1,4 miljard euro dat gereserveerd was voor de aanvullingsregeling die nu beëindigd is.

Pensioen aanvullingsregeling 55min toegekend

Sinds 2006 voerde bpfBOUW de aanvullingsregeling 55min uit. Deelnemers die aan de voorwaarden voldeden, kwamen in aanmerking voor een aanvulling op hun ouderdomspensioen. 

Op 31 december 2020 heeft bpfBOUW de aanvullingsregeling 55min toegekend. Deelnemers die aan de voorwaarden voldeden, ontvingen hierover vanaf maart 2021 persoonlijk bericht. Zij kunnen het extra pensioen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. 

Op 1 januari 2021 stopte de aanvullingsregeling 55min, na de afgesproken 15 jaar. Vanaf begin 2021 wordt er dan ook geen premie meer betaald voor deze regeling.

Bekijk de aanvullingsregelingen per sector.

Hogere premie in 2021

De premie voor het pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW stijgt in 2021 van 22,2% naar 25%. Dit besluit is helaas nodig omdat we rekening houden met minder rendement en wettelijke aanpassingen. BpfBOUW streeft er naar om ook in de toekomst een goede en betaalbare pensioenregeling te houden voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt, of al een pensioen van ons ontvangt.

Beleggingsonderwerpen

We beleggen met oog voor rendement. Daarmee houden we rekening met risico, kosten én duurzaamheid. BpfBOUW heeft net als vorig jaar de tweede plaats bereikt in de lijst van duurzaamste pensioenfondsen van Nederland. Een waardering waar we blij mee zijn. Bij bpfBOUW wordt extra aandacht gegeven aan Verantwoord Beleggen.

We kijken hierbij goed naar:

1 Veilige arbeidsomstandig­heden

Illustratie bouwvakker bij wegafsluitingshek

In de bouw komen in verhouding veel ongevallen voor. Daarom zet bpfBOUW zich in voor veilige arbeids­omstandigheden. 

In 2020 was 70% van de bouwprojecten waarin wij beleggen aangemeld als Bewuste Bouwplaats (2019: 51%). Dit zijn bouwplaatsen waar extra aandacht is voor bewust werken, met oog voor omgeving, milieu, veiligheid en beperking van de overlast.

2 Duurzame leefomgeving

Illustratie waarin bouwkraan een groen dak op woning plaatst

BpfBOUW maakt zich sterk voor een duurzame leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Eind 2020 had bpfBOUW 9,0 miljard euro belegd in duurzaam vastgoed. Dit is vastgoed dat vier of de maximale vijf sterren scoort in het jaarlijkse GRESB-onderzoek. Dit is een wereldwijd onderzoek naar hoe duurzaam vastgoed­beleggingen zijn. Een voorbeeld hiervan is dat wordt gekeken naar hoe energiezuinig een gebouw is.

3 Bijdragen aan de energietransitie

Illustratie woning met zonnepanelen en windmolens

BpfBOUW wil bijdragen aan de overschakeling van fossiele energie naar duurzame energiebronnen. Wij verminderen de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille. 

Ten opzichte van het peiljaar (2015) lag de CO2-voetafdruk in 2020 38% lager. Onze eigen doelstelling is daarmee ruimschoots gehaald.

4 Ontwikkeling van zorgvastgoed

Illustratie verzorgingstehuis

Wij investeren ook in zorgvastgoed. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van woningen en zorg­voorzieningen die speciaal bedoeld zijn voor:

  • ouderen en 
  • mensen met een beperking. 

Op die manier kunnen ook zij prettig wonen. 

Eind 2020 had bpfBOUW 418 miljoen euro belegd in zorgvastgoed.

Coronacrisis en onze beleggingen

De uitbraak van het coronavirus maakte 2020 een jaar als geen ander. De beleggingsresultaten liepen eind eerste kwartaal een forse deuk op. BpfBOUW richtte direct twee crisisteams op. Het team dat zich richtte op de financiële risico’s heeft intensief de door de pandemie optredende risico’s beheerst. Door ingrijpen van de beleidsmakers en het opstarten van steunprogramma’s, herstelden de beurskoersen zich. Het vertrouwen steeg tegen het eind van het jaar verder toen bleek dat het eerste vaccin tegen het coronavirus goed werkte. Aan het einde van het jaar sloot de wereldwijde aandelenindex 5% hoger dan eind 2019. BpfBOUW behaalde in het algemeen een beleggingsrendement van 8,9%. 

Door de crisis is de aandacht voor Verantwoord Ondernemen toegenomen. Naast de negatieve kanten biedt de coronapandemie ook kansen om onze economie op een betere, duurzame manier in te richten. Voorbeelden hiervan zijn investeringen voor schoon transport, kringlooplandbouw en hernieuwbare energie. 

Onze aanpak van de coronacrisis

BpfBOUW heeft 188 miljoen euro belegd in Covid-19 obligaties. De opbrengst van deze obligaties wordt gebruikt om de pandemie en de gevolgen van de lockdown voor mensen en bedrijven te bestrijden. 

Voorbeelden daarvan zijn financiering van noodmaatregelen in de gezondheidzorg en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

INDEXATIE BPFBOUW BEKIJKT IEDER JAAR OF JE PENSIOEN VERHOOGD KAN WORDEN

Pensioen in 2021 niet verhoogd

Begin 2020 had bpfBOUW je pensioen nog verhoogd met 0,26%. Gezien de financiële positie was het begin 2021 helaas niet mogelijk om een toeslag toe te kennen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van het fonds te laag (105,8%). Vanwege wettelijke eisen is het toekennen van een toeslag pas mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%.

In deze video leggen wij je kort uit wat indexatie is en hoe dit wordt bepaald