Het Pensioenakkoord is rond: er komt een nieuw pensioenstelsel dat aansluit op de Nederlandse samenleving nu en in de toekomst. Pensioenen worden flexibeler. Wie zwaar werk doet en aan de voorwaarden voldoet, mag eerder stoppen. Wat zwaar werk is, bepalen de cao-partijen. Zij werken dit de komende tijd verder uit.

Artikel uit september 2020. Illustrator: Yoko Heiligers

Waarom moet er een nieuw pensioenstelsel komen?

Het pensioenstelsel kraakt al een tijdje in zijn voegen. Onze samenleving, economie en arbeidsmarkt zijn zo sterk veranderd dat het huidige stelsel niet meer aansluit op de praktijk. Zo moeten pensioenfondsen enorme geldbuffers hebben, om zowel de huidige als de toekomstige pensioenen uit te kunnen keren. Maar ook om het pensioen elk jaar te kunnen verhogen om koopkracht te behouden. 

 

Vroeger bouwden werknemers pensioen op tijdens langdurige vaste dienstverbanden bij één of enkele werkgevers. Tegenwoordig bestaat een loopbaan vaak uit verschillende banen met vaste, tijdelijke en freelancecontracten. Afgewisseld met periodes waarin werk gezocht, bijgeschoold of zorgverlof opgenomen wordt. Ook werken er meer en meer mensen als zzp’er. De komende vijftien jaar blijft het aantal gepensioneerden groeien, komen er minder jongere werknemers bij en zal de levensverwachting blijven stijgen. Daar is het huidige pensioenstelsel niet meer op berekend.

Wat is er nieuw in het Pensioenakkoord?

Een grote vernieuwing in het Pensioenakkoord is dat pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Wanneer de waarde van beleggingen stijgt, kunnen de pensioenuitkeringen sneller omhoog. Andersom kan er in slechtere tijden eerder worden gekort. Ook wordt het voor iedere pensioengerechtigde mogelijk om op de ingangsdatum een bedrag van maximaal 10% van het pensioen op te nemen. Met zo’n bedrag ineens kun je bijvoorbeeld je huis verduurzamen of een reis maken. 

Eerder werd al bekend dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder aangekondigd. Pas in 2024 ontvang je op 67-jarige leeftijd AOW. Daarna is onze levensverwachting leidend: met elk levensjaar dat Nederlanders gemiddeld ouder worden, stijgt de AOW-leeftijd acht maanden.

Is er rekening gehouden met een regeling voor zware beroepen?

Ja, die komt er voor mensen met een bouwplaatsfunctie in de sector Bouw & Infra of Afbouw. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden van de zwaarwerkregeling (Bouw & Infra) of de zwareberoepenregeling (Afbouw). Voor hen is er een mogelijkheid om vanaf 2021 – maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd – te stoppen met werken. De hoogte van het pensioen verandert hierdoor niet. 

Lees meer over deze regeling op zwaarwerkregeling.nl/ en/of mijnafbouw.nl.

Wat vindt bpfBOUW van het Pensioenakkoord?

BpfBOUW vindt het Pensioenakkoord een ‘belangrijke stap voorwaarts’ en is tevreden dat sociale partners en kabinet een akkoord hebben bereikt over de vernieuwing van de Pensioenwet. Het Pensioenakkoord is volgens bpfBOUW een belangrijke stap naar een pensioenstelsel met een lange houdbaarheid. En belangrijk: het collectieve en solidaire karakter van het stelsel blijft behouden.

Hoelang duurt het nog totdat het nieuwe pensioenstelsel ingaat?

Over het Pensioenakkoord mag dan jarenlang zijn onderhandeld, het is pas een startpunt. Op basis van het akkoord wordt een nieuwe Pensioenwet geschreven. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan en de wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd, zal uiterlijk in 2027 het nieuwe stelsel in werking treden. 

De veranderingen gaan geleidelijk, omdat de oude pensioencontracten moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. BpfBOUW vindt een beheerste en evenwichtige overgang naar de nieuwe contracten belangrijk.