Deeltijdpensioen is een mogelijke oplossing als het dagelijkse werk te zwaar wordt, maar je het nog niet wilt missen. Hennie Reimert (65) uit Hellendoorn ging met deeltijdpensioen en vertelt daarover. 

Interview uit september 2020

Deeltijdpensioen

Nog niet helemaal stoppen met werken, maar het wel geleidelijk afbouwen. Dat kan een ideale oplossing zijn als het dagelijkse werk wat te zwaar wordt, maar je het nog niet wilt missen. Als je een overzicht maakt van je uitgaven, kun je eerst kijken of je rond kunt komen van een wat lager inkomen. Vervolgens bepaal je of je het nodig vindt om deeltijdpensioen in te laten gaan. Laat je het niet ingaan, dan krijg je de uitkering vanaf je 67e jaar. Rond het moment dat ook de AOW ingaat. 

Ga je er te veel op achteruit om alles te (blijven) doen wat je wilt, dan is het deeltijdpensioen mogelijk een oplossing. Daarmee haal je een deel van je ouderdomspensioen alvast naar voren. Dat kan in stappen vanaf 10%. Stel, je begint met vier dagen werken in plaats van vijf. Dan kun je maandelijks alvast 20% van je pensioenuitkering krijgen. Het percentage kies je voor minimaal één jaar. Na dat jaar kun je opnieuw kiezen: of je laat het zo, of je gaat nog wat minder werken. Je neemt bijvoorbeeld nog een halve dag extra vrij (dan krijg je 30% pensioen) of twee dagen (40%). Dit gaat natuurlijk in overleg met je werkgever. Je hoeft geen jaar te wachten als je direct naar 100% pensioen wilt gaan. 

Het effect

Het deeltijdpensioen heeft effect op de hoogte van je levenslange ouderdomspensioen. Op dit moment gaat dat in op je AOW-leeftijd. Het wordt wat lager, omdat je een deel al eerder krijgt. Bovendien bouw je allen nog pensioen op over de dagen die je nog werkt. Daar komt bij dat je over het pensioendeel dat je naar voren haalt, het gewone belastingtarief betaalt. 

Vanaf je AOW-leeftijd gaat dat tarief omlaag omdat je geen AOW-premie meer hoeft af te dragen. Deeltijdpensioen kun je op elk gewenst moment, maar uiterlijk zes maanden voor de beoogde pensioendatum, aanvragen via Mijn Bouwpensioen. Daar zie je wat de keuzes zijn en hoeveel je per maand krijgt. Hierbij is de berekening in Mijn Bouwpensioen erop gebaseerd dat je pensioen blijft opbouwen bij bpfBOUW voor het deel dat je nog werkt.

Kijk hoeveel pensioen jij hebt opgebouwd

Hennie Reimert (65) ging met deeltijdpensioen: 'Per jaar bekijk ik wat nodig is'

'Op mijn 61e heb ik al 10% van mijn pensioen naar voren gehaald. Dat had een gekke aanleiding. Ik heb 27 jaar bij Dura Vermeer gewerkt, op het laatst zat ik in het directieteam. Eind 2013 kon ik daar niet verder. De crisis duurde net iets te lang, er moest worden ingekrompen. Na een periode in de WW besloot ik voor mezelf te beginnen, als freelance adviseur en bouwbegeleider. Ik werd ook nog raadslid voor het CDA in Hellendoorn. Op zo'n moment ga je naar je pensioen kijken. Ik was toen 58 jaar en kon nog drie jaar deelnemer van bpfBOUW blijven. Maar het rare was dat ik daarna de keuze moest maken: of deeltijdpensioen óf mijn voorwaardelijke pensioen zou helemaal vervallen. Dan zou ik mijn bijdrage daaraan kwijt zijn. Dat vond ik zonde, daarom heb ik ervoor gekozen om alvast een halve dag per week pensioen te krijgen.

Per jaar kijk ik of het nodig is om meer deeltijdpensioen aan te vragen. Dat hangt ook af van de inkomsten. Samen met mij vrouw heb ik vijf recreatiewoningen ontwikkeld, midden in de bossen en weilanden. We hebben net de eerste gasten gehad. Mijn vrouw is een paar jaar jonger en werkt in de zorg. Maar ze heeft een nulurencontract, dus ze kan het zelf een beetje sturen. Dat is op deze leeftijd wel prettig. Misschien dat we later een deel van het werk uitbesteden, we zien nog wel. Op dit moment vind ik het lekker om te bouwen en klussen. Als boerenzoon heb ik daar genoeg ervaring mee. Dit project levert ons veel plezier op.'

Rekenvoorbeeld deeltijdpensioen*

Werknemer Erik is 62 jaar. In plaats van fulltime wil hij 3 dagen per week gaan werken. Om zijn inkomen op peil te houden wil hij nu alvast 2 dagen ouderdomspensioen opnemen. Hij laat daardoor 40% van zijn pensioen eerder uitkeren.

Het opgebouwde pensioen van Erik is €1.417 per maand, als dat op zijn 67e zou ingaan. Zijn uitkering (40%) zou dan €567 per maand zijn. Erik laat dit deel van zijn pensioen eerder ingaan. Daarom ontvangt hij (volgens de geldende percentages van 2021) 22% minder. Hij ontvangt vanaf zijn 62e €442 per maand. Vanaf 67 jaar krijgt hij €1.292 per maand. Dit bestaat uit de 60% van zijn pensioen die niet eerder is uitgekeerd en zijn al ingegane deeltijdpensioen. Daarnaast bouwt hij pensioen op over de dagen die hij tussen 62 en 67 jaar nog werkt. Dat komt er nog bij.

*Bij de rekenvoorbeelden hanteren we brutobedragen. De berekeningen in deze voorbeeldsituaties zijn gebaseerd op de uitkering die je als deelnemer van bpfBOUW kunt ontvangen, exclusief AOW. Het (deels) eerder of later laten ingaan van jouw pensioen heeft invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Hoeveel hoger of lager jouw pensioen wordt, hangt af van verhogings-/verlagingspercentages. Deze percentages zijn flexibel en kunnen per jaar verschillen. Ter verduidelijking van de voorbeeldsituaties zijn deze percentages afgerond. In werkelijkheid kunnen exacte bedragen afwijken van de voorbeeldberekening. In Mijn Bouwpensioen bereken je jouw mogelijkheden met de actuele percentages.