Aad Rijnders (69) uit Rotterdam begon met een hoger pensioen en vertelt daarover. 

Interview uit september 2020

'Mijn inkomen is nu wat lager. Maar het is genoeg'

'Ik ben heel tevreden met mijn pensioen, laat ik daarmee beginnen. Tot mijn 63e was ik technisch tekenaar bij een producent van hermetische deuren, zoals je die bijvoorbeeld ziet in operatiekamers. Heel specialistisch werk. Toen ben ik gestopt omdat mijn vrouw ernstig ziek was. Ik zorgde al jaren voor haar, maar de combinatie met werk ging niet meer. Eigenlijk moest ik steeds op twee plekken tegelijk zijn. Ik was blij dat het zo kon. Mijn idee was: ik begin met een hoger pensioen, totdat de AOW erbij komt. Toen wist ik nog niet dat mijn werkgever me zou vragen vanuit huis verder te werken. Mijn tekenwerk kon ik op de computer doen. Ik kreeg een nulurencontract, maar werkte bijna altijd twintig uur per week. Ik heb nog nooit zoveel inkomsten gehad als in die periode. Niet dat ik er zoveel profijt van had hoor. Voor de eigen zorgbijdrage weten ze je wel te vinden. Ik heb toen geen geld opzijgezet, dus mijn inkomen is nu wat lager. Maar het is genoeg. 

 

Regelmatig kom ik met wat ex-collega's bij elkaar, dan praten we over vroeger. Héle verhalen. Voorzichtig aan doe ik nog wel eens iets voor bekenden, voor de aardigheid. Een vriend van me heeft een timmerbedrijf, ik help hem soms met de tekeningen. Zo kan ik mijn kennis een beetje blijven gebruiken. Inmiddels ben ik verhuisd van Krimpen aan den IJssel naar de rand van Rotterdam. Mijn vrouw is overleden en nu ik hertrouwd ben, klus ik weer veel in huis.'

Kijken wat een tijdelijk hoger of lager pensioen voor jou betekent?

Beginnen met een hoger of lager pensioen

Als je met pensioen gaat, krijg je standaard elke maand hetzelfde bedrag (bruto) aan ouderdomspensioen. Maar het kan ook handig zijn om in de eerste jaren een hoger bedrag te krijgen, bijvoorbeeld omdat je reizen wilt gaan maken. Of je wilt juist beginnen met een wat lager pensioen, misschien omdat je partner die eerste jaren nog werkt. 

Je kunt je uitkering tijdelijk aanpassen, binnen de grenzen van het pensioenreglement. Beide keuzes hebben effect op de hoogte van je pensioen. Als je begint met een hoger pensioen, gaat je pensioen daarna omlaag. Als je de eerste tijd een lager pensioen wilt, gaat het bedrag in latere jaren juist omhoog. Iets om rekening mee te houden: deze keuze kun je maar één keer maken, op het moment dat je met pensioen gaat.

Rekenvoorbeeld hoger of lager pensioen*

Beginnen met een hoger pensioen

Nicole is 67 jaar en gaat met pensioen. Haar ouderdomspensioen bedraagt €1.666 per maand. Ze wil tot haar 72e een hogere uitkering. Ze kan maximaal een uitkering van €2.042 per maand krijgen. Na haar 72e ontvangt ze €1.531 per maand.

Beginnen met een lager pensioen

Kees is 67 jaar en gaat met pensioen. Zijn ouderdomspensioen bedraagt €1.666 per maand. Hij wil de eerste vijf jaar juist een lagere uitkering. De laagste uitkering die hij kan krijgen is €1.338 per maand. Vanaf zijn 72e krijgt hij €1.785 per maand.

*Bij de rekenvoorbeelden hanteren we brutobedragen. De berekeningen in deze voorbeeldsituaties zijn gebaseerd op de uitkering die je als deelnemer van bpfBOUW kunt ontvangen, exclusief AOW.